Резултати от търсене

Фотометър за фосфати във вода 683.40 лв. Литсолвент 702-2117 Цена при запитване Литсолвент 702-2037 Цена при запитване Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RAH 190.30 лв. Тестер за проводимост, CD601 80.40 лв. pH-тестер, pH600 58.80лв. 51.60 лв. Автоматични системи за измерване Цена при запитване Импулсен водомер KVS-2K DN20 1л/имп. Цена при запитване Мини фотометър за свободен хлор, MW10 168.00 лв. Резервоар за вода RD300 - 300 л. 201.60 лв. Филтър GIGANT 2'' 867.90 лв. Картридж филтър S-PP1 3.90 лв. Турбидиметър анализатор за мътност на водата, Mi415 Цена при запитване Хидро-Хикс Цена при запитване Аквакор 201 Цена при запитване Акваплекс 104 Цена при запитване Аквацид 306 Цена при запитване Литсолвент 703 Цена при запитване Филтри Цена при запитване Контролери Цена при запитване Перисталтични помпи Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW18 126.00 лв. 5-степенна обратна осмоза SUPREME-RO5 364.80 лв. Омекотител за вода Ocean RXN 10л. 1,317.00лв. 1071.00 лв. Разтвор за почистване на електроди (230 мл.) 27.00 лв. Lewatit S 1567 - за омекотяване (торби 25 л.) 297.00 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-25 с обхват на измерване от 250-2500 л/ч. 159.00 лв. Турбинков имп. разходомер тип: FTP-1014-DN15, AISI304 комплект с трансмитер Цена при запитване Омекотителни инсталации Цена при запитване Аквадокс 750 Цена при запитване EC/TDS/Т-метър, ЕС59 140.40лв. 127.20 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 10л/имп. Цена при запитване Оксиметър MW600 661.80лв. 582.00 лв. Филтър GIGANT DN65 1036.80 лв. Хидротанамин Цена при запитване Аквакор 202 Цена при запитване Акваплекс 3100 Цена при запитване 0 4.08 лв. Литсолвент 705-2037 Цена при запитване Дозираща помпа DLX MA/AD 1-15 618.00 лв. Вакуумно изпарена каменна таблетирана сол 21.00 лв. Центробежен механичен филтър NW25 159.00 лв. Резервоар за вода RD500 - 500 л. Цена при запитване Омекотител за вода Ocean RXN 14л. 1389.00 лв. Картридж филтър S-PP5 3.90 лв. 6-степенна обратна осмоза SUPREME-RO6 400.20 лв. Разтвор за съхраняване на електроди (230 мл.) 27.00 лв. Lewatit NM60 - за деминерализация (торби 25 л.) 412.50 лв. pH-метър, pH54 84.00 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-32 с обхват на измерване от 0.4-4 м³/ч 210.00 лв. Турбинков имп. разходомер тип: FTP-1014-DN20, AISI304 комплект с трансмитер. Цена при запитване рН/Т-метър, pH55 140.40лв. 127.20 лв. ЕС-метър, MW301 285.60лв. 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 100л/имп. Цена при запитване Филтър GIGANT 3'' 1036.80 лв. Картридж филтър S-PP20 3.90 лв. Хидро-Хикс Супер Цена при запитване Аквакор 301 Цена при запитване Акваплекс 5000 Цена при запитване Литсолвент 808 Цена при запитване Обратна осмоза (RO-инсталации) Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW32 219.00 лв. Резервоар за вода RD700 - 700 л. Цена при запитване Омекотител за вода Ocean RXN 18л. 1563.00 лв. 6-степенна обратна осмоза Rodano Plus 786.00 лв. Дозираща помпа DLX СС/М 1-15 906.00 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-50 с обхват на измерване от 1-10 м³/ч 270.00 лв. Турбинков имп. разходомер тип: FTP-1014-DN32, AISI304 комплект с трансмитер. Цена при запитване Разтвор за почистване на електроди (20 мл.) 2.40 лв. Литсолвент Н Цена при запитване Импулсен водомер KVS-16K DN25 1л/имп. Цена при запитване pH/ORP/T-метър, рН58 MAX 386.40 лв. Картридж филтър S-PP50 3.90 лв. 7-степенна RO, с минерализиращ филтър и йонизатор за жива вода SUPREME-RO7 449.60 лв. Филтър Rotos 3/4'' Цена при запитване Аквакор 302 Цена при запитване Акваплекс 200 RO Цена при запитване Деалкализиращи инсталации Цена при запитване Резервоар за вода RD1000-1000 л. 446.40 лв. Дозираща помпа DLX VFT/MBB 1/15 936.00 лв. Центробежен механичен филтър NW280 375.00 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-50-16 с обхват на измерване от 1,6-16 м³/ч 294.00 лв. Омекотител за вода Ocean RXN 25л. 1674.00 лв. Калибриращ разтвор за ORP (200-275 mV) 37.20 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 10л/имп. Цена при запитване Мини фотометър за фосфати, MW12 168.00 лв. Филтър Rotos 1'' Цена при запитване 8-степенна RO, с минерализиращ филтър, биокерамичен филтър и йонизатор за жива вода SUPREME-RO8 570.00 лв. Литсолвент 261 Цена при запитване Деминерализиращи инсталации Цена при запитване рH/EC/TDS/T-метър, MW803 (нисък обхват 0-3999 µs/cm) 366.00 лв. Резервоар за вода RD1500-1500 л. Цена при запитване Омекотител за вода Ocean AV 368-10 л. 1,785.00лв. 1446.00 лв. Картридж филтър S-PP1-20 7.80 лв. Дозираща помпа DLX pH-Rx-CL/M 1-15 1320.00 лв. Центробежен механичен филтър NW340 417.00 лв. Електролитен разтвор за оксиметри 69.00 лв. Микс-бед (полишер) инсталация Цена при запитване ORP-метър, MW500 312.00 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 100л/имп. Цена при запитване рH/EC/TDS/T-метър, MW804 (висок обхват 0 до 20.00 mS/cm) 366.00 лв. Резервоар за вода RD2000-2000 л Цена при запитване Омекотител за вода Ocean AV 368-14 л. 1,857.00лв. 1503.00 лв. Картридж филтър S-PP5-20 7.80 лв. Центробежен механичен филтър NW400 489.60 лв. pH 10.01 калибриращ разтвор 2.40 лв. рН-метър, MW101 PRO 294.00 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 1л/имп. Цена при запитване Мини фотометър за желязо, MW14 168.00 лв. Картридж филтър S-PP20-20 7.80 лв. Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 3/4'' Цена при запитване Литсолвент 262 Цена при запитване Електродейонизация (EDI) Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW500 759.00 лв. Резервоар за вода RD3000-3000 л Цена при запитване Омекотител за вода Ocean AV 368-18 л. 2,031.00лв. 1644.00 лв. pH 7.01 калибриращ разтвор 2.40 лв. Литсолвент 263 Цена при запитване рН/Т-метър с разширен обхват, MW102 PRO+ 320.40 лв. TDS-метър (0 – 1990 mg/l), MW401 285.60лв. 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 10л/имп. Цена при запитване Фотометър за общ и свободен хлор, Mi404 627.60 лв. Картридж филтър S-PP50-20 7.80 лв. Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 1'' Цена при запитване Деаератори Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW650 846.00 лв. Резервоар за вода RD5000-5000л. Цена при запитване Омекотител за вода Ocean AV 368-25 л 2145.00 лв. Разтвор за промиване на електроди 2.40 лв. Литсолвент 264 Цена при запитване ORP/T-метър, ORP57 300.00 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 100л/имп. Цена при запитване pH/ЕС/TDS-метър, MW802 718.20лв. 632.40 лв. Фотометър за амоняк, Mi407 627.60 лв. Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 11/4'' Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW800 1029.00 лв. Резервоар за вода RD10000- 10000 л. Цена при запитване UV системи Цена при запитване Картридж филтър 20" Big Blue - 1 мкр 25.80 лв. Калибриращ разтвор за проводимост, 12880 µS/cm 2.40 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 1л/имп. Цена при запитване Фотометър за желязо, Mi408 627.60 лв. Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 Цена при запитване Филтър с активен въглен NW25 TE-CTN 195.00 лв. Резервоар за вода RD15000- 15000 л. Цена при запитване Картридж филтър 20'' Big Blue - 5 мкр 25.80 лв. Калибриращ разтвор за проводимост, 1413 µS/cm 2.40 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 10л/имп. Цена при запитване Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40лв. 674.40 лв. Филтър с активен въглен NW32 TE 249.00 лв. Резервоар за вода RD20000- 20000 л. Цена при запитване Картридж филтър 20'' Big Blue - 20 мкр 25.80 лв. Калибриращ разтвор за солесъдържание, 1382 ppm 2.40 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 100л/имп. Цена при запитване Eлектрод за pH58 MAX 172.80 лв. Филтър с активен въглен NW500TE 801.00 лв. Резервоар за вода SD500 - 500 л. Цена при запитване Филтър с пресован активен въглен S-BL 8.10 лв. Диспенсър за вода с обратна осмоза, графитен 1539.00 лв. Резервни филтриращи елементи за NW18 - 50 микрона 13.44 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 1л/имп. Цена при запитване Сдвоен филтър NW25 DUO-CTN (механичен+активен въглен) 318.00 лв. Резервоар за вода SD1000-1000 л. 447.60 лв. Линеен пост-филтър с активен въглен S-L-CARB 9.30 лв. Кондуктометър, C65 (нисък обхват 0-1999 µS/cm) 79.80лв. 69.60 лв. Диспенсър за вода с обратна осмоза, бял 1,476.00лв. 1224.00 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 10л/имп. Цена при запитване Комбиниран филтър TIO (механичен+активен въглен) 297.60 лв. Резервоар за вода SD2000-2000 л. Цена при запитване Минерализиращ филтър S-L-MIN 16.50 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 100л/имп. Цена при запитване Йонизиращ филтър S-L-FIR 52.80 лв. Система за вода с филтър и UV лампа Cintropur DUO-UV (25W) 1165.20 лв. Кондуктометър, C66 (висок обхват (0,00 до 10,00 mS/cm) 79.80лв. 69.60 лв. Система за вода с филтър, акт.въглен и UV лампа Cintropur TRIO-UV (25W), дебит 2,0 м3/ч 1336.80 лв. Филтър за алкална жива вода и отрицателно ORP 180.00 лв. Осмотична мембрана Vontron 75 GPD 48.00 лв. Система за вода с филтър, активен въглен и UV лампа Cintropur TRIO-UV (40W), дебит 2,0 м³/ч 1428.00 лв. Мембрана за обратна осмоза DOW Filmtec 100 GD 108.30 лв. Резервна Лампа (UV 2100), 25W 195.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 5 микрона 18.90 лв. UV стерилизатор, тип UVC30A, 30W, 1.5 m³/h 900.00 лв. UV стерилизатор, тип UVC40A, 40W, 2.8 m³/h 963.60 лв. UV стерилизатор, тип UVC65A, 75W, 6 m³/h 1060.80 лв. Резервна Лампа (UV 4100), 40W 232.80 лв. Резервни филтри за NW18 - 10 микрона 18.90 лв. UV стерилизатор, тип UVC12A, 12W, 0.3 m³/h 580.80 лв. UV стерилизатор, тип UVC120D, 75W, 18 m³/h 4448.40 лв. Резервна Кварцова тръба (UV 2100 и UV 4100) 129.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 25 микрона 13.20 лв. UV стерилизатор, тип UVC80D, 75W, 12 m³/h 3489.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 50 микрона 14.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 100 микрона 12.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 1 микрон 28.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 5 микрона 26.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 10 микрона 24.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 25 микрона 20.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 50 микрона 21.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 100 микрона 21.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 150 микрона 93.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 300 микрона 85.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 1 микрон 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 5 микрона 38.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 10 микрона 36.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 25 микрона 31.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 50 микрона 33.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 100 микрона 29.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 150 микрона 114.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 300 микрона 112.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 1 микрон 45.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 5 микронa 43.50 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 10 микронa 42.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 25 микронa 39.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 50 микронa 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 100 микронa 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 150 микрона 121.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 300 микрона 117.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 1 микрон 56.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 5 микронa 52.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 10 микронa 49.20 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1 1/4'' RAH 211.20 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1 1/2'' RAH 217.20 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RSH 200.40 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RAH 193.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 25 микронa 42.60 лв. Автоматична система за дренаж на филтри Hydra-M 964.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 50 микронa 44.40 лв. Картридж филтър двоен 10'' DP, без шпула 70.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 100 микронa 45.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 150 микрона 138.00 лв. Картридж филтър 20'' DP, без шпула 55.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 300 микрона 142.80 лв. Картридж филтър 20'' DP S M, без шпула 152.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 1 микрон 65.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 5 микрона 62.40 лв. Филтърно тяло DP BIG 20 MONO-1" IN TS 189.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 10 микрона 58.20 лв. Филтърно тяло DP BIG M 20 MONO-1" IN TS 266.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 25 микрона 43.50 лв. Филтърно тяло DP BIG M 20 MONO-1½" IN TS 266.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 50 микрона 45.00 лв. Филтър Supreme H10B-S12-SET, ½" 31.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 100 микрона 44.40 лв. Филтър Supreme H10B-S1-SET, 1" 32.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 150 микрона 176.40 лв. Филтър Supreme H10B-S34-SET, 3/4" 31.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 300 микрона 171.60 лв. Троен филтър Hydra Rainmaster TRIO RAH 226.80 лв.