Notice: Undefined index: keywords in /home/grandvis/public_html/hydro-x-bg.com/controllers/searchController.php on line 15

Notice: Undefined index: keywords in /home/grandvis/public_html/hydro-x-bg.com/controllers/searchController.php on line 16

Notice: Undefined index: keywords in /home/grandvis/public_html/hydro-x-bg.com/models/searchModel.php on line 11
Резултати от търсене | Хидро-Хикс-България ООД

Резултати от търсене

Фотометър за фосфати във вода 683.40 лв. Акваплекс 200 RO Цена при запитване Литсолвент 702-2117 Цена при запитване Литсолвент 702-2037 Цена при запитване Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RAH 190.30 лв. Тестер за проводимост, CD601 80.40 лв. pH-тестер, pH600 80.40 лв. Автоматични системи за измерване Цена при запитване Филтър Supreme H10B-S12-SET, ½" 31.20 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 1л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD300 - 300 л. 183.60 лв. Оксиметър DO/T-метър, Mi605 Цена при запитване Филтър GIGANT 2'' 867.90 лв. Картридж филтър S-PP1 3.00 лв. Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 Цена при запитване Турбидиметър анализатор за мътност на водата, Mi415 Цена при запитване Омекотителна инсталация Mini Flamingo 10 л. 1,780.20лв. 1515.00 лв. Хидро-Хикс Цена при запитване Аквакор 201 Цена при запитване Акваплекс 104 Цена при запитване Аквацид 306 Цена при запитване Литсолвент 703 Цена при запитване Филтри Цена при запитване Контролери Цена при запитване Перисталтични помпи Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW18 111.60 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RAH 143.10 лв. Разтвор за почистване на електроди (230 мл.) 28.20 лв. Омекотителни инсталации Цена при запитване Аквадокс 750 Цена при запитване рН/Т-метър, pH55 129.60 лв. EC/TDS/Т-метър, ЕС59 129.60 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 10л/имп. Цена при запитване Оксиметър, MW600 661.80 лв. Резервоар за вода RD500 - 500 л. 211.80 лв. Филтър GIGANT DN65 1036.80 лв. Филтър Supreme H10B-S34-SET, 3/4" 31.80 лв. Картридж филтър S-PP5 3.00 лв. Омекотителна инсталация Mini Flamingo 14 л. 1,918.20лв. 1743.00 лв. Хидротанамин Цена при запитване Аквакор 202 Цена при запитване Акваплекс 3100 Цена при запитване Литсолвент 705-2037 Цена при запитване Дозираща помпа DLX MA/AD 1-15 494.40 лв. Таблетирана сол 11.85 лв. Центробежен механичен филтър NW25 134.40 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1 1/4'' RAH 156.30 лв. Разтвор за съхраняване на електроди (230 мл.) 28.20 лв. Литсолвент 808 Цена при запитване pH/ORP/T-метър, рН58 480.00 лв. ЕС-метър, MW301 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 100л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD700 - 700 л. 310.80 лв. Филтър GIGANT 3'' 1036.80 лв. Филтър Supreme H10B-S1-SET, 1" 32.40 лв. Картридж филтър S-PP20 3.00 лв. Хидро-Хикс Супер Цена при запитване Аквакор 301 Цена при запитване Акваплекс 5000 Цена при запитване Обратна осмоза (RO-инсталации) Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW32 187.20 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1 1/2'' RAH 160.20 лв. Дозираща помпа DLX СС/М 1-15 860.40 лв. Литсолвент Н Цена при запитване рН-метър, MW101 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 1л/имп. Цена при запитване EC / TDS / NaCl / T-метър, Mi306 Цена при запитване Резервоар за вода RD1000-1000 л. 405.90 лв. Картридж филтър S-PP50 3.00 лв. Аквакор 302 Цена при запитване Филтър Rotos 3/4'' Цена при запитване Деалкализиращи инсталации Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW500 625.80 лв. Автоматична система за дренаж на филтри Hydra-M 850.20 лв. Дозираща помпа DLX VFT/MBB 1/15 756.00 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 10л/имп. Цена при запитване pH/ЕС/TDS-метър, MW802 718.20 лв. Резервоар за вода RD1500-1500 л. 451.80 лв. Фотометър за желязо, Mi408 Цена при запитване Картридж филтър S-PP1-20 7.20 лв. Филтър Rotos 1'' Цена при запитване Литсолвент 261 Цена при запитване Деминерализиращи инсталации Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW650 723.00 лв. Троен филтър Hydra Rainmaster TRIO RAH 182.10 лв. Дозираща помпа DLX pH-Rx-CL/M 1-15 1065.60 лв. Микс-бед (полишер) инсталация Цена при запитване Картридж филтър 20'' DP, без шпула 46.20 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 100л/имп. Цена при запитване ORP-метър, MW500 259.80 лв. pH / ЕС / TDS / T-метър, Mi805 Цена при запитване Резервоар за вода RD2000-2000 л 730.50 лв. Фотометър за амоняк, Mi407 Цена при запитване Картридж филтър S-PP5-20 7.20 лв. 7-степенна RO, с минерализиращ филтър и йонизатор за жива вода SUPREME-RO7 370.80 лв. Литсолвент 260 Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW800 848.10 лв. Картридж филтър 20'' DP S M, без шпула 112.80 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 1л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD3000-3000 л 1146.60 лв. pH / ORP / ЕС / TDS / NaCl / T-метър, Mi180 Цена при запитване Фотометър за общ и свободен хлор, Mi404 Цена при запитване Картридж филтър S-PP20-20 7.20 лв. Литсолвент 262 Цена при запитване Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 3/4'' Цена при запитване Електродейонизация (EDI) Цена при запитване Филтър с активен въглен NW25 TE-CTN 188.10 лв. 5-степенна обратна осмоза SUPREME-RO5 309.60 лв. Литсолвент 263 Цена при запитване Картридж филтър двоен 10'' DP, без шпула 59.40 лв. TDS-метър (0 – 1990 mg/l), MW401 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 10л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD5001-5000 л. 1712.40 лв. Мини фотометър за желязо, MW14 168.00 лв. Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40 лв. Картридж филтър S-PP50-20 7.20 лв. Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 1'' Цена при запитване Деаератори Цена при запитване Филтър с активен въглен NW32 TE 229.20 лв. Литсолвент 264 Цена при запитване ORP/T-метър, ORP57 337.20 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 100л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD10000- 10000 л. 3598.80 лв. Професионален рН/ORP/Т-метър, Mi106 Цена при запитване Мини фотометър за фосфати, MW12 168.00 лв. Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 11/4'' Цена при запитване Филтър с активен въглен NW500TE 687.00 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-10 л. 1,098.30лв. 951.60 лв. Филтър с пресован активен въглен S-BL 6.00 лв. рН/Т-метър, Mi105 Цена при запитване Импулсен водомер KVS-18K DN40 1л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD15000- 15000 л. 4939.20 лв. Мини фотометър за общ хлор, MW11 Цена при запитване Сдвоен филтър NW25 DUO-CTN (механичен+активен въглен) 297.60 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-14 л. 1,131.60лв. 979.20 лв. Линеен пост-филтър с активен въглен S-L-CARB 7.20 лв. рН/Т-метър с разширен обхват, MW102 500.40 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 10л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD20000- 20000 л. 7056.00 лв. Мини фотометър за свободен хлор, MW10 168.00 лв. Комбиниран филтър TIO (механичен+активен въглен) 265.50 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-18 л. 1,227.60лв. 1061.40 лв. Минерализиращ филтър S-L-MIN 7.50 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 100л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода SD500 - 500 л. 178.80 лв. рH/EC/TDS/T-метър, MW803 (нисък обхват 0-3999 µs/cm) 450.00 лв. Омекотителна инсталация Ocean RXN 10 л. 870.00лв. 757.80 лв. Йонизиращ филтър S-L-FIR 48.90 лв. Резервни филтриращи елементи за NW18 - 50 микрона 13.44 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 1л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода SD1000-1000 л. 406.80 лв. рH/EC/TDS/T-метър, MW804 (висок обхват 0 до 20.00 mS/cm) 450.00 лв. Омекотителна инсталация Ocean RXN 14 л. 903.60лв. 786.00 лв. Осмотична мембрана Vontron 75GPD 48.00 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 10л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода SD2000-2000 л. 649.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 5 микрона 17.40 лв. Омекотителна инсталация Ocean RXN 18 л. 999.60лв. 867.60 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 100л/имп. Цена при запитване Резервни филтри за NW18 - 10 микрона 16.50 лв. Диспенсер за вода CW-929-R 1503.00 лв. Професионален преносим pH/ORP/T-метър, Mi106 1449.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 25 микрона 12.30 лв. 6-степенна обратна осмоза SUPREME-RO6-P с помпа 532.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 50 микрона 13.50 лв. 6-степенна обратна осмоза SUPREME-RO6 324.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 100 микрона 11.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 1 микрон 26.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 5 микрона 24.60 лв. 6-степенна обратна осмоза Rodano Plus 786.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 10 микрона 22.50 лв. УВ-стерилизатор, тип W-180 396.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 25 микрона 19.20 лв. УВ-стерилизатор, тип W-360 662.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 50 микрона 19.80 лв. Резервна UV-лампа T5L-15 W за модел W-180 150.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 100 микрона 19.80 лв. Резeрвна кварцова тръба за UV-лампа съвместима с модел W-180 43.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 150 микрона 87.60 лв. Резервна UV-лампа T5L-21 W за модел W-360 162.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 300 микрона 78.60 лв. Резeрвна кварцова тръба за UV-лампа съвместима с модел W-360 60.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 1 микрон 36.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 5 микрона 34.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 10 микрона 32.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 25 микрона 28.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 50 микрона 29.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 100 микрона 21.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 150 микрона 107.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 300 микрона 102.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 1 микрон 63.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 5 микрона 60.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 10 микрона 58.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 25 микрона 38.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 50 микрона 41.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 100 микрона 35.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 150 микрона 166.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 300 микрона 161.40 лв.