Промоции

pH-тестер, pH600 58.80лв. 51.60 лв.
Промоция
EC/TDS/Т-метър, ЕС59 140.40лв. 127.20 лв.
Промоция
Оксиметър MW600 661.80лв. 582.00 лв.
Промоция
ЕС-метър, MW301 285.60лв. 259.80 лв.
Промоция
рН/Т-метър, pH55 140.40лв. 127.20 лв.
Промоция
TDS-метър (0 – 1990 mg/l), MW401 285.60лв. 259.80 лв.
Промоция
pH/ЕС/TDS-метър, MW802 718.20лв. 632.40 лв.
Промоция
Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40лв. 674.40 лв.
Промоция
Кондуктометър, C65 (нисък обхват 0-1999 µS/cm) 79.80лв. 69.60 лв.
Промоция
Кондуктометър, C66 (висок обхват (0,00 до 10,00 mS/cm) 79.80лв. 69.60 лв.
Промоция
Диспенсър за вода с обратна осмоза, бял 1,370.00лв. 1038.00 лв.
Промоция
Диспенсър за вода с обратна осмоза, черен 1,370.00лв. 1038.00 лв.
Промоция