Омекотителни инсталации

Описание

Омекотителните инсталации имат за цел да премахнат калциевите (Ca) и магнезиевите (Mg) соли във водата, като ги заменят с натриеви (Na) соли, които не предизвикват недостатъците на твърдата вода - отлагане на котлен камък. Методът омекотяване на водата се използва в почти всички отрасли на промишлеността - пречистване на вода за топлофикационни системи, локални отоплителни инсталации, парокотелни централи, водоохладителни системи, хранително-вкусова промишленост, фармация, пивоварна индустрия, винопроизводство и производство на алкохолни напитки, целулозно-хартиена промишленост, стъкларска индустрия, парфюмерийна и козметична индустрия, хотелиерство и други.

Индивидуални решения
Нашите отлично подготвени специалисти и широка гама продукти, дават възможност за избор на оптимална инсталация за проекта с непрекъснат или прекъснат режим на работа.

  • Стандартни модули с капацитет до 100 м³/ч. за единица
  • Едно- и много-филтърни инсталации за ТОПЛА и СТУДЕНА вода
  • Управление по време или по количество
  • Стъклопластови филтърни колони
  • Филтърни колони от стомана, покрита двустранно от РЕ (Eurowater)