Обратна осмоза (RO-инсталации)

Описание

Процесът обратна осмоза се използва за производство на деминерализирана вода по чисто физически метод - чрез отделяне на разтворените във водата вредни вещества посредством осмотични мембрани под високо налягане. RO-инсталациите се използват в парокотелни и топлофикационни централи, болници, диализни центрове и лаборатории, фармацевтична и химическата промишленост и др. Инсталациите за обратна осмоза премахват пирогенните вещества и бактериите, и не причиняват проблеми с отпадъчните води. 

Предимства:

  • Не се използва киселина и луга
  • Инсталациите са с високо качество, изискват минимална поддръжка и надеждността на работата е много висока
  • Тотална деминерализация, чрез мембранни технологии
  • Стандартни модули с капацитет от 50 л/ч до 100 м³/ч.
  • Напълно автоматизирани
  • Непрекъснат електронен контрол на качеството
  • Възможност за индивидуални решения по поръчка