Хидро-Хикс Супер

Цена при запитване

Описание

Хидро-Хикс® Супер - комплексен химикал за инхибиране на корозията, със засилено антикислородно действие за котли до 40 бар

Хидро-Хикс® Супер е подходящ за топлофикационни системи, но е особено ефективен в парокотелни централи с добър водохимичен режим, но с недобре функционираща деаерационна система.

Той съчетава в себе си 4-те основни действия на Хидро-Хикс®,

  1. Омекотяване на водата
  2. Предпазване от корозия
  3. Почистване на съществуващ котлен накип, без спиране на работата
  4. Производство на 100% чиста пара

но има и подчертано антикорозионно действие чрез своите съставки, най-вече повишената концентрация на Гало-танин и други органични вещества с антикислородно действие.

Хидро-Хикс® Супер неутрализира О2 във водата и по този начин действа като химически деаератор.

 

Опаковка: 30 кг. туби