Електродейонизация (EDI)

Описание

Тотална деминерализация до 0,01 µS/см без използването на химикали за регенерация.

Електродейонизацията е непрекъснат процес и използва йоннообменни мембрани, йоннобменна смола и електричество, за да произведе вода с изключително високо качество.

Стандартни модули с капацитет до 60 м³/ч.