Деминерализиращи инсталации

Описание

Инсталациите от този тип се използват за производство на деминерализирана вода чрез йонообменна технология.

Деминерализиращите системи се използват в парокотелни и топлофикационни централи, болници, диализни центрове и лаборатории, фармацевтична и химическата промишленост и др.

Предимства:

Тотална деминерализация, чрез йонен обмен.
Двуколонни и смесени филтриращи системи.
Системи с периодично действие “SILEX” и “EUREX”.
Стандартни модули с капацитет до 50 м³/ч.