Деалкализиращи инсталации

Описание

Чрез деалкализация се намаля бикарбонатната твърдост на водата, като по този начин обикновено се намалява съдържанието на соли във водата с приблизително 75%. Технологията се използва за производство на котлова и топлофикационна вода, както и за технологична вода в пивоварните.

Предимства:

  • Значително се намалява необходимостта от продувки на котела, в сравнение с използването на омекотена вода 
  • Отстраняване на бикарбонатната твърдост
  • Стандартни модули с капацитет от 1 до 50 м³/ч.
  • Едно- и дву- колонни инсталации. Външно и вътрешно покритие на стоманата от полипропилен

Комплексното съоръжение за производство на захранваща вода за котел обикновено включва СО2-дегазатор и омекотително стъпало.