Деаератори

Описание

Деаераторите се използват за намаляване съдържанието на кислород (О2) и въглероден двуокис (СО2) в питателната вода към парни котли и топлофикационни мрежи.

Намаляването на кислорода и въглеродния двуокис понижава риска от корозия. Всички деаератори се произвеждат от материали, които осигуряват дълъг живот, висока експлоатационна надеждност и минимална поддръжка.

Фирма EUROWATER произвежда следните видове деаератори:

  • Термични деаератори
  • Вакуумни деаератори
  • СО2-дегазатори