Автоматични системи за измерване

Цена при запитване

Описание

Автоматична система за хлор – P CL-F

Автоматична система за измерване, контрол и регулиране на свободен остатъчен хлор във водата

Системата включва: управляващо LCD табло AG-SELECT-B1 • спирателни кранове • връзки към шлаух 4×6 mm или 10×14 mm • механичен филтър за вода с картридж 150 микрона за многократна употреба • държач за сонда • сонда за измерване на остатъчният хлор с диапазон 0 ÷ 20 ppm, (рН работен диапазон 4÷12) • Измерването на остатъчният хлор не се влияе от изоцианурова киселина, повърхностно активни вещества и флокуланти във водата • Сондата е с автоматична температурна компенсация и 0,7м кабел • Клеми за подвързване на 1 дозираща помпа към управляващото табло. 

Системата изисква постоянен дебит между 30 и 40 л/ч, и да не превишават максималното експлоатационно налягане от 1 бар.

 

Автоматична система за хлор, рН и Redox – pH-RX-CL-F P

Автоматична система за измерване и контрол и регулиране на свободен остатъчен хлор, рН и Redox 

Системата включва: управляващо LCD табло AG-SELECT-B3 • спирателни кранове • връзки към шлаух 4×6 mm или 10×14 mm • механичен филтър за вода с картридж 150 микрона за многократна употреба • сонда за измерване на остатъчният хлор с диапазон 0 ÷ 20 ppm, (рН работен диапазон 4÷12) • Измерването на остатъчният хлор не се влияе от изоцианурова киселина, повърхностно активни вещества и флокуланти във водата • Сондата е с автоматична температурна компенсация и 0,7м кабел • държач за рН електрод • рН електрод с пластмасово тяло с кабел 0,5 м (Tmax = 60° C Pmax = 6 бара), работен обхват 0 ÷ 14 рН • Redox електрод с пластмасово тяло с кабел 0,5 м (Tmax = 60° C Pmax = 6 бара), работен обхват ± 1.000 mV • 3 бр буферни разтвори 55 ml (рН 7 и 9) и Redox 650 mV • Клеми за подвързване на 2 дозиращи помпи към управляващото табло.

Системата изисква постоянен дебит между 30 и 40 л/ч, и да не превишават максималното експлоатационно налягане от 1 бар.

 

Автоматична система за рН и Redox – pH-RX

Автоматична система за измерване и контрол на рН и Redox

Системата включва: управляващо LCD табло AG-SELECT-B2 • спирателни кранове • връзки към шлаух 4×6 mm или 10×14 mm • механичен филтър за вода с картридж 150 микрона за многократна употреба • държач за рН електрод • рН електрод с пластмасово тяло с кабел 0,5 м (Tmax = 60° C Pmax = 6 бара), работен обхват 0 ÷ 14 рН • Redox електрод с пластмасово тяло с кабел 0,5 м (Tmax = 60° C Pmax = 6 бара), работен обхват ± 1.000 mV • 3 бр буферни разтвори 55 ml (рН 7 и 9) и Redox 650 mV • Клеми за подвързване на 2 дозиращи помпи към управляващото табло.

 

Автоматична система за хлор и pH-CL-F P

Автоматична система за измерване, контрол и регулиране на свободен остатъчен хлор във водата и рН

Системата включва: управляващо LCD табло AG-SELECT-B2 • спирателни кранове • връзки към шлаух 4×6 mm или 10×14 mm • механичен филтър за вода с картридж 150 микрона за многократна употреба • държач за сонда • сонда за измерване на остатъчният хлор с диапазон 0 ÷ 20 ppm, (рН работен диапазон 4÷12 • Измерването на остатъчният хлор не се влияе от изоцианурова киселина, повърхностно активни вещества и флокуланти във водата • Сондата е с автоматична температурна компенсация и 0,7м кабел • рН електрод с пластмасово тяло с кабел 0,5 м (Tmax = 60° C Pmax = 6 бара), работен обхват 0 ÷ 14 рН • 2 бр буферни разтвори 55 ml (рН 7 и 9) • Клеми за подвързване на 2 дозиращи помпи към управляващото табло.
Системата изисква постоянен дебит между 30 и 40 л/ч, и да не превишават максималното експлоатационно налягане от 1 бар.

 

Автоматична система за охлаждаща вода

Комплексна автоматична система за обработка на вода към охладителна кула 

Системата включва: управляващо LCD табло за измерване, контрол, регулиране на електропроводимост • управление на дозиращи помпи за антискалант, биоцид и антикорозионен химикал • Държач за сонда и сонда за електропроводимост с диапазон 0 ÷ 10 000 μS/cm • импулсен кабел • електромагнитен вентил за освежаване на водата • възвратен клапан • механичен филтър за вода с картридж 150 микрона за многократна употреба • монтажна рама с PVC тръби, фитинги и конектори към 3 бр. дозиращи помпи • пробоотбор.