Акваплекс 5000

Цена при запитване

Описание

Акваплекс® 5000 - Антискалант за води, съдържащи силикати. Корозионен инхибитор за охладителни и отоплителни контури, RO-системи, басейни, фонтани. 

Акваплекс® 5000  се използва в:

  • Отворени рециркулационни охладителни водни системи за ефективно предотвратяване на отлагания от неорганичен характер 
  • Котелни инсталации - особено при води, съдържащи силиций и магнезиев силикат, фосфати – за инхибиране на корозията и диспергиране на шлама
  • Действувайки като антикорозионен инхибитор и дисперсант, продукта може да бъде използван и при басейни, фонтани и др.

Акваплекс® 5000 има следните качества:

  • Превъзходен инхибитор и дисперсант при кристало-образуващи соли.Предотвратява образуването на кристални зародиши и инкрустации – особено ефективно при води, съдържащи силиций и магнезиев силикат, при налягания до 60 бар. 
  • Ефективен дисперсант и шлам-модификатор.
  • Антикорозионен инхибитор за котлови, отоплителни и охладителни води, фонтани, басейни
  • Добра разтворимост и термична стабилност до 60 бар.

 

Опаковка: 30 кг. туби