Акваплекс 3100

Цена при запитване

Описание

Акваплекс® 3100 - Комплексен дисперсант и антикорозионен инхибитор. Използва се при отворени и затворени охладителни системи и парни котли, третирани с фосфати. Термично стабилен при парни котли до 60 бара.

Aкваплекс®  3100  се използва в:

  • Отворени охладителни водни системи – работещи при тежки условия и захранвани с необработена вода - като дисперсант и стабилизатор на твърдостта, за ефективно предотвратяване на отлагания от неорганичен характер и дисперсант за органични и неорганични примеси и инхибиране на корозионните процеси .
  • Котелни инсталации, особено третирани с фосфати – за инхибиране на корозията, модифициране на шлама, взаимна неутрализация на йони

Aкваплекс® 3100  има следните качества:

  • Предотвратява  образуването на накипи и инкрустации – особено ефективно при хидратирани и нехидратирани железни окиси, фосфати и карбонати, съдържащи се както в отврени охладителни рециркулационни контури, така и в котелни инсталации     работещи при налягания до 60 бар. 
  • Ефективен дисперсант и шлам-модификатор – който прави шлама лесно подвижен и отстраним чрез продувки
  • Антикорозионен инхибитор за охладителни рециркулационни водни системи и котелни инсталациии
  • Добра разтворимост и термична стабилност до 60 бар, дори при високо рН-до 13,5

 

Опаковка: 25 кг. туби