Акваплекс 104

Цена при запитване

Описание

Aкваплекс® 104 се използва за предотвратяване на отлагания при системи с индустриална вода и отворени  рециркулационни охладителни инсталации.

Акваплекс® 104 е една синергетично действаща комбинация от полиелектролити и органични фосфорни съединения, която предотвратява развитието на отлагания, съдържащи калциев карбонат.

Във води, които не са обработвани, възникват микроскопични кристали, които водят до замърсяване и до отлагания, съдържащи калциев карбонат и други. Aкваплекс® 104 действа в началото на процеса на кристализация. Той се абсорбира специално на местата, където се развиват субмикроскопични кристални зародиши и съответно предпазва развитието на кристали и прикачването им към вътрешната стена на системата. Даже и при високо супер насищане на калциев карбонат, образуването на кристалите се инхибира толкова добре, че не се забелязват отлагания по вътрешната страна на системата.

 Чрез Aкваплекс® 104,   съществуващите вече отлагания, могат да станат подвижни и транспортирани до места, където чрез утаяване и (или) филтруване могат да бъдат отстранени от системата.

 

Опаковка: 25 кг. туби