Аквакор 301

Цена при запитване

Описание

Аквакор® 301 - Антикорозионен инхибитор  за затворени охладителни системи, от черни и цветни метали, съдържащи етанол, гликоли, антифризи.

Използва  се за предотвратяване на корозия в:

  • Затворени охладителни системи, в които метанол, етанол или гликоли са охладителна медия
  • Затворени  отоплителни системи, в които вода е топлоносител
  • Централни климатични инсталации

Аквакор®  301  съдържа една синергетична смес от молибдати ,силикати , борати и  органични корозионни инхибитори. Не съдържа хромати, поради което охладителната медия не се оцветява и не се образуват петна по металните повърхности.

Аквакор® 301 показва добър корозионно–инхибиращ ефект върху:

  • въглеродна (черна) стомана
  • неръждаема стомана
  • медни сплави и композиции
  • алуминий и неговите сплави
  • други конструкционни материали

Аквакор® 301 е удобен за приложение. Особено подходящ е за приложение при затворени циркулационни охладителни системи с малки или никакви течове.

 

Опаковка: 25 кг. туби