Аквакор 202

Цена при запитване

Описание

Аквакор® 202 - Комплексен антикорозионен и антинакипен инхибитор за охладителни системи, съдържащи мед, алуминий, месинг и поцинковани метали.Стабилизатор на твърдостта.

Прибавя се в отворени и затворени охладителни системи за предотвратяване на корозията по стоманените и железни части и компоненти – съдържащи алуминий, мед, месинг, и за предотвратяване на накипа при диапазон на рН от 8,8 до 9,2 (ако системата не съдържа алуминий). Ако системата съдържа алуминий – оптималното рН е 8,4 – 8,6.

Аквакор® 202 съдържа една синергетична смес от органични стабилизатори на твърдостта, фосфонати - които блокират калциевите йони и създават допълнителен защитен слой, утаявайки се по металните повърхности и бензотриазол – който защитава медните елементи.

Стабилизаторите на твърдостта в Аквакор® 202 са ниско-молекулярни анионни полиелектролити и кополимери. Те са способни да поддържат в разтворено състояние специално калциевите и магнезиевите йони в присъствие на бикарбонатни йони, чрез стехиометрично дозиране, даже и в условия, които нормално водят до отлагане на калциев карбонат. Силно изразени хелатообразуващи свойства.

 

Опаковка: 25 кг. туби