Аквакор 201

Цена при запитване

Описание

Аквакор® 201 - Антикорозионен  инхибитор за отворени и затворени, рециркулационни охладителни системи от стомана, в т.ч. поцинковани, не съдържащи мед. Стабилизатор на твърдостта.

Прибавя се в отворени охладителни системи за премахване на корозията по стоманените и железни части и за предотвратяване на накипа при диапазон на рН от 6 до 8,4.

Аквакор® 201 съдържа една синергетична смес от органични стабилизатори на твърдостта; Zn - за предотвратяване на катодната корозия, общата корозия и накипа в отворените охладителни системи.

Стабилизаторите на твърдостта в Аквакор® 201 са ниско-молекулярни анионни полиелектролити. Те са способни да поддържат в разтворено състояние специално калциевите и магнезиевите йони в присъствие на бикарбонатни йони, чрез стехиометрично дозиране, даже и в условия, които нормално водят до отлагане на калциев карбонат.

Аквакор® 201 притежава свойството да блокира развитието на кристални ембриони, което съответно предотвратява натрупването на твърди и кристални покрития.

 

Опаковка: 30 кг. туби