Аквадокс 750

Цена при запитване

Описание

Аквадокс® 750 – Изходен продукт за системи за дезинфекция с хлор-диоксид (ClO₂)

 

Опаковка: 1000 кг. контейнер