Тестово и измервателно оборудване

pH-метри (Киселинност / Алкалност) Кондуктометри (Проводимост) Оксиметри (Разтворен кислород) TDS-метри (Солесъдържание) ORP-метри (Редокс потенциал) Фотометри NaCl (Натриев хлорид) Хлор Амоняк Фосфати Желязо Турбидиметри (Мътност на водата) Разтвори и аксесоари