Резервни филтри

Картридж филтър S-PP1 3.90 лв. Картридж филтър S-PP5 3.90 лв. Картридж филтър S-PP20 3.90 лв. Картридж филтър S-PP50 3.90 лв. Картридж филтър S-PP1-20 7.80 лв. Картридж филтър S-PP5-20 7.80 лв. Картридж филтър S-PP20-20 7.80 лв. Картридж филтър S-PP50-20 7.80 лв. Картридж филтър 20" Big Blue - 1 мкр 26.10 лв. Картридж филтър 20'' Big Blue - 5 мкр 26.10 лв. Картридж филтър 20'' Big Blue - 20 мкр 26.10 лв. Филтър с пресован активен въглен S-BL 8.40 лв. Линеен пост-филтър с активен въглен S-L-CARB 9.30 лв. Минерализиращ филтър S-L-MIN 16.50 лв. Йонизиращ филтър S-L-FIR 52.80 лв. Филтър за алкална жива вода и отрицателно ORP 183.60 лв. Осмотична мембрана Vontron 75 GPD 48.00 лв. Мембрана за обратна осмоза DOW Filmtec 100 GD 111.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 5 микрона 18.90 лв. Резервни филтри за NW18 - 10 микрона 18.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 25 микрона 13.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 50 микрона 14.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 100 микрона 12.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 1 микрон 28.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 5 микрона 26.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 10 микрона 24.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 25 микрона 20.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 50 микрона 21.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 100 микрона 21.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 150 микрона 93.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 300 микрона 85.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 1 микрон 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 5 микрона 38.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 10 микрона 36.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 25 микрона 31.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 50 микрона 33.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 100 микрона 29.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 150 микрона 114.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 300 микрона 112.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 1 микрон 45.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 5 микронa 43.50 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 10 микронa 42.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 25 микронa 39.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 50 микронa 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 100 микронa 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 150 микрона 121.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 300 микрона 117.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 1 микрон 56.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 5 микронa 52.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 10 микронa 49.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 25 микронa 42.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 50 микронa 44.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 100 микронa 45.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 150 микрона 138.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 300 микрона 142.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 1 микрон 65.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 5 микрона 62.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 10 микрона 58.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 25 микрона 43.50 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 50 микрона 45.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 100 микрона 44.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 150 микрона 176.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 300 микрона 171.60 лв.