Резервни филтри

Картридж филтър S-PP1 3.90 лв. Картридж филтър S-PP5 3.90 лв. Картридж филтър S-PP20 3.90 лв. Картридж филтър S-PP50 3.90 лв. Картридж филтър S-PP1-20 7.80 лв. Картридж филтър S-PP5-20 7.80 лв. Картридж филтър S-PP20-20 7.80 лв. Картридж филтър S-PP50-20 7.80 лв. Картридж филтър 20" Big Blue - 1 мкр 25.80 лв. Картридж филтър 20'' Big Blue - 5 мкр 25.80 лв. Картридж филтър 20'' Big Blue - 20 мкр 25.80 лв. Филтър с пресован активен въглен S-BL 8.10 лв. Линеен пост-филтър с активен въглен S-L-CARB 9.30 лв. Минерализиращ филтър S-L-MIN 16.50 лв. Йонизиращ филтър S-L-FIR 52.80 лв. Филтър за алкална жива вода и отрицателно ORP 180.00 лв. Осмотична мембрана Vontron 75 GPD 48.00 лв. Мембрана за обратна осмоза DOW Filmtec 100 GD 108.30 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 5 микрона 18.00 лв. Резервни филтри за NW18 - 10 микрона 18.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 25 микрона 12.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 50 микрона 13.50 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 100 микрона 12.30 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 1 микрон 27.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 5 микрона 25.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 10 микрона 23.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 25 микрона 19.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 50 микрона 20.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 100 микрона 20.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 150 микрона 90.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 300 микрона 82.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 1 микрон 39.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 5 микрона 37.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 10 микрона 34.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 25 микрона 30.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 50 микрона 32.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 100 микрона 28.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 150 микрона 109.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 300 микрона 107.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 1 микрон 42.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 5 микронa 41.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 10 микронa 40.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 25 микронa 37.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 50 микронa 39.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 100 микронa 39.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 150 микрона 117.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 300 микрона 112.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 1 микрон 54.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 5 микронa 50.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 10 микронa 47.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 25 микронa 40.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 50 микронa 42.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 100 микронa 43.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 150 микрона 133.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 300 микрона 138.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 1 микрон 63.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 5 микрона 60.00 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 10 микрона 56.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 25 микрона 41.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 50 микрона 42.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 100 микрона 42.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 150 микрона 170.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 300 микрона 164.40 лв.