Разтвори и аксесоари

Разтвор за почистване на електроди (230 мл.) 27.00 лв. Разтвор за съхраняване на електроди (230 мл.) 27.00 лв. Разтвор за почистване на електроди (20 мл.) 2.40 лв. Калибриращ разтвор за ORP (200-275 mV) 37.20 лв. Електролитен разтвор за оксиметри 69.00 лв. pH 10.01 калибриращ разтвор 2.40 лв. pH 7.01 калибриращ разтвор 2.40 лв. Разтвор за промиване на електроди 2.40 лв. Калибриращ разтвор за проводимост, 12880 µS/cm 2.40 лв. Калибриращ разтвор за проводимост, 1413 µS/cm 2.40 лв. Калибриращ разтвор за солесъдържание, 1382 ppm 2.40 лв. Eлектрод за pH58 MAX 172.80 лв.