Фотометри

Фотометър за общ и свободен хлор, Mi404 627.60 лв. Фотометър за амоняк, Mi407 627.60 лв. Фотометър за желязо, Mi408 627.60 лв. Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40лв. 674.40 лв.
Промоция
Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 627.60 лв. Мини фотометър за свободен хлор, MW10 168.00 лв. Мини фотометър за фосфати, MW12 168.00 лв. Мини фотометър за желязо, MW14 168.00 лв.