Битови инсталации за обработка на вода

Омекотителна инсталация Mini Flamingo 10 л. 1,765.20лв. 1500.00 лв.
Промоция
Омекотителна инсталация Mini Flamingo 14 л. 1,903.20лв. 1728.00 лв.
Промоция
7-степенна RO, с минерализиращ филтър и йонизатор за жива вода SUPREME-RO7 358.80 лв. 5-степенна обратна осмоза SUPREME-RO5 297.60 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-10 л. 1,098.30лв. 933.60 лв.
Промоция
Омекотителна инсталация Ocean AV 368-14 л. 1,131.60лв. 961.80 лв.
Промоция
Омекотителна инсталация Ocean AV 368-18 л. 1,227.60лв. 1043.40 лв.
Промоция
Омекотителна инсталация Ocean RXN 10 л. 870.00лв. 739.80 лв.
Промоция
Омекотителна инсталация Ocean RXN 14 л. 903.60лв. 768.00 лв.
Промоция
Омекотителна инсталация Ocean RXN 18 л. 999.60лв. 849.60 лв.
Промоция
Диспенсер за вода CW-929-R 1488.00 лв. 6-степенна обратна осмоза SUPREME-RO6-P с помпа 520.80 лв. 6-степенна обратна осмоза SUPREME-RO6 312.00 лв. 6-степенна обратна осмоза Rodano Plus 774.00 лв. УВ-стерилизатор, тип W-180 384.00 лв. УВ-стерилизатор, тип W-360 650.40 лв. Резервна UV-лампа T5L-15 W за модел W-180 150.00 лв. Резeрвна кварцова тръба за UV-лампа съвместима с модел W-180 43.80 лв. Резервна UV-лампа T5L-21 W за модел W-360 162.60 лв. Резeрвна кварцова тръба за UV-лампа съвместима с модел W-360 60.90 лв.