Eurowater внедри инсталация за деминерализирана вода в пивоварен завод в Дания, с покритие до 90% на осмотичните мембрани

Водата е една от основните съставки в производството на бира и безалкохолни напитки. Пивоварните заводи винаги имат голяма консумация на вода с високо качество. Eurowater внедри успешно своя инсталация за обратна осмоза от серията RO Plus в завод на датската компания Harboes Bryggeri A/S, която произвежда бира от 1883 г. Инсталациите от серията RO Plus се характеризират с покритие до 90% на осмотичните мембрани, без това да влияе върху надеждността на процеса и качеството на водата.

Когато датската компания Harboes Bryggeri решава да подмени съществуващата инсталация за водоподготовка, основните изисквания към новото съоръжение са да използва нови и енергийно-ефективни технологии, за да се осигури минимално потребление на вода и енергия. В резултат на това компанията прави пълна модернизация на оборудването, а не просто подмяна на инсталациите. Тя се спира на инсталацията за производство на деминерализирана вода на принципа на обратна осмоза RO Plus на Eurowater, която гарантира опазване на околната среда и в същото време спестява средства от намаленото потребление на вода и енергия. Възвръщаемостта на инвестицията е около една година.

Технически данни на новата инсталация:

-              Дебит: 3 x 20 m³/h

-              Проводимост : < 15 μS/cm

-              Покритие на осмотичните мембрани: 88 %

Инсталирани технически съоръжения:

-              Инсталация за обратна осмоза с висока степен на възстановяване: 3 x RO-Plus C3-15+3

-              Триплексна омекотителна инсталация STFA 35

-              Напорни филтри за отстраняване на желязо: 2 x TFB 25

Освен нови инсталации Eurowater предлага и широка гама от възможности за модернизация на съществуващи инсталации за обратна осмоза (RO), което позволява на тези потребители също да се възползват от новите технологични разработки. Модернизацията на съществуващи инсталации е лесно осъществима и се изплаща за по-малко от 6 месеца.