Eurowater достави решение за пречистване на вода в инсталация за производство не е-метанол

Метанолът представлява най-простият алкохол и е широко разпространен като суровина в индустрията, но използването му като гориво все още звучи една идея екзотично. Това обаче е на път да се промени, и то благодарение на е-метанола – вещество, което за разлика от обикновения метанол се произвежда от зелен водород и въглероден диоксид. Пример в тази посока е European Energy – датски разработчик и оператор на проекти за зелена енергия, който създава първото в света голямо търговско съоръжение за производство на е-метанол в Касо (Kassø), Дания. Сложната система включва и инсталация за пречистване на вода, която е проектирана и доставена от нашия партньор Eurowater.

Докато по-голямата част от метанола се произвежда от изкопаеми източници като природен газ, въглища и нефт, то за е-метанола се използват възобновяеми източници като рециклиран въглероден диоксид, биогаз, биомаса, отпадъци или утайки от отпадъчни води, което го превръща в решение с висок потенциал за намаляване на емисиите от CO₂ в атмосферата. Както знаем, свръхчистата вода е основна суровина за производството на зелен водород и осигурява оптимална работа на електролизера. В съоръжението на European Energy в Касо водородът се доставя от 50 MW електролизерна инсталация PEM (протонна обменна мембрана), която се захранва с 10 000 l/h свръхчиста вода с проводимост под 0.1 μS/cm. Цялата инсталация за пречистване на вода е изградена на базата на технология за максималното ѝ оползотворяване, която подпомага устойчивото производство на зелен водород.

Системата, проектирана от Eurowater, пречиства подпочвени води, които вече са преминали през аерация и пясъчна филтрация. Процесът е фокусиран върху отстраняване на металните йони, органичните вещества и CO₂. Той включва следните стъпки:

 • Дозиране на вещества против котлен камък за намаляване на твърдостта и силициевия диоксид;

 • Обратна осмоза с технология за високо възстановяване на водата за отстраняване на йони и органични вещества;

 • Мембранен дегазатор за ефективно отстраняване на CO₂;

 • EDI (електродейонизация) и mixed-bed технология за отстраняване на остатъчни следи от примеси.

Устройството за обратна осмоза Eurowater RO-Plus е проектирано така, че да осигури едновременно спестяване на воден ресурс и ниска енергийна консумация на процеса. Специалната технология позволява степен на възстановяване на водата до 90% в сравнение със 75%, които се постигат със стандартен RO модул без функцията Plus.

Енергийната ефективност на системата RO-Plus се дължи на специално разработения дизайн, който включва нискоенергийни мембрани и помпи Grundfos, оборудвани с високоефективни двигатели и задвижвания с променлива честота. Комбинацията от тези компоненти минимизира консумацията на енергия, като същевременно поддържа оптимални нива на производителност.

Технически данни за оборудването:

 • Водоизточник: градска вода без хлор;

 • Дебит: 10 m³/h;

 • Проводимост: < 0.1 μS/cm.

Компоненти на инсталацията:

 • Антиваровиково дозиране;

 • Обратна осмоза тип RO C3-9;

 • Обратна осмоза тип RO-PLUS C3-12+3;

 • Мембранен дегазатор тип MDU;

 • Електродейонизиращо устройство тип EDI 2-5000e;

 • Mixed-bed тип EUREX.

Логистичната компания A.P. Moller – Maersk, LEGO Group и Novo Nordisk – глобално дружество в областта на здравеопазването, са купувачите на е-метанола, произвеждан от енергийното съоръжение в Касо. Избирайки го като заместител на конвенционалния метанол, те се превръщат в предводители на трансформиращата промяна към декарбонизация в сектора на тежкия транспорт и производството на пластмаса.