Важно е да се стремим към устойчиво и активно управление на водата в световен мащаб

Знаете ли, че 1 от всеки 10 човека няма достъп до питейна вода? Звучи малко страшно, но такава е действителността.

Ние сме компания, която се занимава с обработката на вода, и в този смисъл сме свикнали с нейното наличие. Именно заради това обаче, не бива да я приемаме като даденост. Според данни на белгийската неправителствена организация Join for water (Protos), повече от 840 млн. човека по света са принудени да полагат неимоверни усилия, за да си набавят питейна вода. В редица райони жените и децата трябва да изминават половин час, а често и много повече, до водоизточниците, които при това са със съмнително качество – използвани са от животни или са повърхностни води от реки, езера и канали. Това е сред основните причини те да не могат да работят или да посещават училище. Високата детска смъртност в тези общества също е повлияна от липсата на вода – всяка година 340 000 деца под петгодишна възраст умират заради липсата на добри хигиенни условия.

Ето защо ние се гордеем, че един от нашите партньори – Euraqua, част от Pollet Water Group, е предприел инициатива, с която активно се включва в решаването на този глобален проблем. Euraqua е производител на разнообразни решения за водообработка, които помагат на индустрията, домакинствата и комуналните дружества да получават вода с необходимите за съответните нужди характеристики. В портфолиото на компанията са включени омекотителни и филтриращи системи, системи за обратна осмоза, решения за UV пречистване и др.

Отговорността към ценния ресурс кара ръководството и екипът на Euraqua да станат част от Protos. Чрез благотворителни събития компанията събира достатъчно средства, за да дари на организацията бюджет за два водни кладенеца, чрез които 800 човека в Бенин, Африка, ще имат достъп до питейна вода. В малката селскостопанска република достъп до водоснабдяване има 67 % от населението, а до канализация – едва 14 %.

В Хидро-Хикс-България сме способни да предоставим висококачествени и ефективни решения за обработка и пречистване на води за най-различни приложения. Но това, към което е важно да се стреми всеки от нас е справедливо, устойчиво и активно управление на водите в световен мащаб. Социалната отговорност към обществото е силата, чрез която можем да изпълним едно от основните права на човека – достъпа до питейна вода.