Университетската болница Одензе в Дания разчита на вода с високо качество с оборудване от Eurowater

В Университетската болница Одензе (OUH) в Дания ежедневно се лекуват хиляди пациенти, а амбицията на лечебното заведение е да предостави висококвалифицирано лечение и максимално добра грижа за всеки от тях. Ето защо, когато се налага болницата да изгради своя нова пречиствателна станция за питейни води, се търси решение, фокусирано както върху безопасността на водата, така и върху икономичността на процесите. За изпълнител на локалната пречиствателна станция на OUH е избрана международната технологична компания Silhorko-Eurowater. И тъй като достъпът до вода с подходящо качество е от ключово значение за болничната среда, производителят на оборудването залага на нови и енергийно ефективни технологии за минимизиране на потреблението на вода и енергия. 

Пречиствателното съоръжение включва:

Омекотяваща инсталация

Омекотяващата инсталация, внедрена в датската болница, е от типа STFA. Състои се от два резервоара с йонообменна среда, като има общ капацитет за обработка 50 m³/h. Проектирана е с разпределителна секция, осигуряваща еднакъв дебит, като по този начин се използва пълния обем на филтърната среда.

Регенерирането на инсталацията за омекотяване представлява голяма част от общите оперативни разходи. Ето защо в системата на Silhorko-Eurowater са заложени технологични решения, свеждащи до минимум консумацията на вода и сол за регенерация, а именно:

  • Мониторинг на качеството на регенериращата вода;
  • Повторно използване на регенерираща вода от различните фази на регенерация във възможно най-голяма степен;
  • Използване на точно необходимото количество сол, независимо от температурата на околната среда;
  • Част от омекотената вода се използва като технологична вода в пералните и съдомиялните машини. Останалият обем се обработва в три RO системи, всяка от които в с производителност от 7 m³/h.

Системи за обратна осмоза (RO)

Системите за обратна осмоза (RO) са от типа RO-PLUS, който се характеризира с висока степен на възстановяване, достигаща до 90%. За сравнение, повечето други видове RO системи имат възстановяване около 75%. Деминерализираната вода се използва за парни котли, автоклави и в лаборатории. Високото оползотворяване по тази технологична схема води не само до значителни икономии на потреблението на вода, но и на енергия.

Инсталация за дезинфекция

Тъй като в консумацията на вода в болнична среда се наблюдават големи колебания, за да се получи оптимален поток, пречистената вода се съхранява в буферен резервоар. В него обаче, неминуемо възниква риск от бактериологично замърсяване. В тази връзка в OUH е предвидено водата от буферния резервоар да преминава непрекъснато през UV система и система за обратна осмоза. Дезинфекцията с UV светлина ефективно елиминира целия микробиологичен растеж във водата, като унищожава ДНК на микроорганизмите, т.е. бактерии, вируси, планктон и гъби. RO мембраните, от своя страна, премахват всички органични вещества и по този начин действат и като хигиенна бариера.

В резултат на избраната технологична схема и внедреното оборудване, новата пречиствателна станция на OUH постига големи оперативни спестявания, благодарение на които периодът на изплащане е приблизително една година.