Соларна топлоснабдителна централа в Дания омекотява водата си с оборудване на Eurowater

Централното топлоснабдяване в гр. Марстрал, разположен на датския остров Аеро, разчита на енергия от соларната топлофикационна централа Sunstore 4, която използва огромен воден резервоар – обемът му възлиза на 75 000 m³ – за съхранение на топлинна енергия, когато слънчевата радиация липсва. Резервоарът се захранва с подземна вода от три кладенеца, намиращи се в близост. За да функционира обаче, е необходимо водата да притежава определени параметри. Ето защо за напълването на резервоара е използвана пречиствателна станция под наем от Eurowater – утвърден европейски производител на решения за водообработка.

След първоначални опити с по-малък мащаб на соларна отоплителна инсталация, днес централното топлоподаване за половината от жителите на Марстрал разчита изцяло на енергия от слънцето. Но какво се случва, когато слънчевите часове са по-малко?

За да се осигури топлинна енергия през цялата година, е необходим буфер, който да задържа топлина. За целта се използва ямен топлоакумулатор. Той представлява огромен резервоар с вода, загрята до 75-85 °C от слънчевата отоплителна система. Разгледани са различни източници на необходимото количество вода – захранване с пречистени отпадъчни води, както и директно захранване от водоснабдителната система, но и двата варианта са отхвърлени. Тогава отговорните институции се обръщат към екипа на Eurowater и се стига до решението водата да се доставя от близките кладенци и да се преработва чрез филтри и омекотителни инсталации до необходимото качество.

Резервоарът с обем 75 000 m³ представлява изкоп с площ от 18 000 m² и дълбочина 16 m в най-ниската си точка. Поставя се облицовка с дебел заварен „найлонов плик“, за да се осигури изолация и водоплътност. След това модулната пречиствателна станция е пусната в експлоатация и за по-малко от 70 дни топлинният резервоар е напълнен с вода с нужната мекота. Накрая върху изкопа е поставен изолационен капак от дебели подложки от пяна.

В соларната отоплителна система циркулиращата течност в слънчевите панели се загрява от слънцето. С помощта на топлообменник и термопомпа топлината се пренася, за да загрее топлофикационната вода. През най-слънчевите месеци централата Sunstore 4 има свръхпроизводство, ето защо тогава соларната инсталация загрява както водата за централно отопление, така и тази в резервоара за съхранение на топлина.

Водата в резервоара за съхранение също циркулира в тръби, топлообменници и термопомпи, което поставя високи изисквания към нейното качество, за да се избегне корозия и отлагания в съоръженията. Технологичната схема за целта включва отстраняване на желязо и манган чрез филтри под налягане, а след това омекотяване, т.е. премахване на калций и магнезий, чрез йонен обмен. Посредством ежечасна обратна промивка на филтрите и регенериране на йонообменните инсталации става възможно да се установи стабилно снабдяване с омекотена вода въпреки кратките срокове за напълване на резервоара.

Въпреки че резервоарът за съхранение на топлина е затворена система, с течение на времето настъпва изпарение, както и риск от малки течове. Поради това е инсталирана по-малка, постоянна омекотителна инсталация SM82-F от Eurowater, която да омекотява водата за допълване на системата, когато е необходимо.