Решенията на Eurowater намаляват корозията в системите за централно отопление

Защо е важно водата за централно отопление да се деминерализира и деаeрира?  Често срещано твърдение е, че при проверка на тръбите за централно отопление корозия има, но отвън навътре. Това обаче понякога е заблуждаващо. Ето защо ще разгледаме проблема по-подробно.

Какво предизвиква корозия?

Корозията е електрохимична реакция между кислород, вода и метал. Реакцията може да се случи, само ако присъстват и трите компонента.

Има 4 основни фактора, които обуславят корозията: агресивни йони (соли), причиняващи повишена проводимост във водата; кислород; неподходящо pH и биологична активност. Следователно идеалната вода, за да се избегне корозия, трябва да бъде деминерализирана, деаерирана и с коригиран pH.

Естествената питейна вода се характеризира с балансирано съдържание на катиони и аниони, които определят общата твърдост на водата и състава ѝ по отношение на соли и газове като кислород (O2), въглероден диоксид (CO2) и азот (N2).

Как влияят солите, газовете и pH върху процеса на корозия?

Солите и кислородът служат като катализатори за корозия. И докато кислородът се окислява и разяжда стоманата, солите увеличават проводимостта на водата, а използването на химикали в системи за топлоснабдяване увеличава съдържанието им. Друг проблем с химикалите е, че те често са органични и по този начин служат като хранителни вещества за растеж на бактерии и за образуване на биофилм, което води до биокорозия. Те също така образуват утайка и увеличават риска от отлагания, които обикновено се появяват на места, където скоростта на водата е ниска, например в резервоарите. Дъното на резервоарите може да пострада от силна корозия поради отлагания и утайки.

При ниски стойности на pH, процесът на корозия се увеличава, а при високи стойности на pH рискът от корозия в мед, медни сплави и метални части от алуминий и поцинковани части също нараства. Препоръчителната стойност на рН на водата за отопление е 9.8 ± 0.2 и тя се постига чрез дозиране на натриев хидроксид (NaOH). Когато се използва деминерализирана вода в системата, количеството на необходимата NaOH се намалява драстично.

Въглеродният диоксид увеличава проводимостта и консумацията на NaOH. В случай че кислородът навлезе в системата за централно отопление чрез течове, характерът на корозията ще се промени от агресивна локална корозия до обща повърхностна корозия. 

Как да сведем до минимум корозията в съоръженията за централно отопление?

За щастие, съвременните технологии позволяват и малки, и големи топлоцентрали да могат да внедрят в процесите си надеждни системи за обработка на водата, така че да избегнат корозията в максимална степен и да удължат живота на своите съоръжения. Нашите партньори от Eurowater са доказани специалисти в тази област и предлагат разнообразно оборудване за целта.

Най-разпространените технологии за отстраняване на твърдостта са:

 - Омекотяване, което премахва общата твърдост от вода;

 - Деминерализация на водата чрез използване на обратна осмоза или йонен обмен;

 - Производство на ултра чиста вода;

 - Мембранно деаериращо звено.

Обработка на водата ще помогне за удължаване живота на тръбите и критичните компоненти в системата за топлоснабдяване. Чрез обезсоляване, деаериране и регулиране на рН, животът на съоръженията се увеличава.