Онлайн решение за мониторинг на Eurowater гарантира високо качество на питейната вода

Датската компания Eurowater, водещ производител и доставчик на съоръжения за пречистване на води, в сътрудничество с компанията Hach разработи специален анализатор за питейна вода. Той е предназначен за онлайн мониторинг на различни параметри на водата, напримен: мътност, съдържание на кислород, pH, температура, електропроводимост и редокс потенциал. Контролът върху качеството на водата се осъществява чрез най-съвременно оборудване за онлайн мониторинг, с което се гарантира надеждна доставка на питейна вода за потребителите. Две независими линии за пречистване осигуряват високото качество на водата, която се съхранява в два независими резервоара за чиста вода.

Техническите съоръжения са дублирани за по-голяма надеждност на доставката: когато едната от линиите е в профилактика, другата произвежда питейна вода.

За целите на хигиенното и безопасно производство на питейна вода, пречистването се извършва в затворени напорни филтри. Напорните филтри са изработени от неръждаема стомана, подобно на тези, които се използват в съвременната хранително-вкусова промишленост.

Технически данни на анализатора на питейна вода на Eurowater:

  • Капацитет: 2 х 100 m³/h;
  • Интелигентен подход при експлоатацията в съответствие с приоритетното енергопотребление и състава на водата от първоизточника;
  • Пропорционално насищане с чист кислород с помощта на генератор за кислород;
  • Дебит: 2 х 100 m³/h;
  • Желязо: < 0,2 mg/l;
  • Манган: < 0,05 mg/l;
  • Напорни филтри: 4 х тип TFB100 от неръждаема стомана AISI316L, височина на цилиндъра 3000 mm;
  • Оборудване за обратно промиване;
  • Анализатори за онлайн измерване на определено количество водни параметри: мътност, съдържание на кислород, pH, електропроводимост, редокс потенциал;
  • Генератор на кислород.