Голяма мандра в Украйна използва оборудвне на Eurowater за водообработка, за да подобри ефективността на процесите

Loostdorf е един от най-големите производители на млечни продукти в Украйна. Производствените мощности на компанията са в състояние да преработват 450 t мляко на ден, а продуктовият ѝ каталог включва над 100 продукта. Това е и една от малкото мандри в Украйна, които отговарят на високите изисквания за износ в Европейския съюз. За целта Loostdorf залага на най-съвременно и висококачествено оборудване, част от което е инсталацията за пречистване на вода на Eurowater.

Философията на Loostdorf се основава на поддържането на възможно най-високото качество – от суровините до най-съвременните производствени съоръжения. При избора на доставчици мандрата работи само с лидерите във всеки сегмент. Така, наред с Tetra Pak – доставчик на опаковъчно оборудване, Alfa Laval – технологично оборудване, Grundfos – помпено оборудване, се нарежда и Eurowater като разработчик на решения за пречистване на води.

Въпреки че съществува повече от 25 години, непрекъснато нарастващият производствен капацитет на Loostdorf налага нуждата от съвременна система за пречистване на вода, която да подобри качеството ѝ, да намали нуждата от химикали и да повиши ресурсната ѝ ефективност. Инженерният екип на Eurowater проектира нова система за пречистване на вода, която да отговаря на нуждите на млекопреработвателното предприятие. Системата е с капацитет от 85 m³/h и доставя както вода за питейно-битови нужди, така и вода за суровина, технологична вода, включително за CIP процесите, вода за охлаждане и за допълване на котела.

Инсталацията е въведена в експлоатация през януари 2022 г. и включва:

  • Механични ръкавни филтриращи модули (EF5) Eurowater blue за първоначално отстраняване на неразтворените примеси от водата;
  • Големи модули за обратна осмоза (RO C3-36), които задържат повече от 98% от солите във водата и премахва пирогенните вещества, както и микроорганизмите – изцяло без използване на химикали. Устройствата отстраняват калций, магнезий, нитрат, хлорид и TDS (общо разтворени твърди вещества);
  • Тръби, инструменти и фитинги от неръждаема стомана AISI316L, съгласно PID и отговарящи на стандартите за храни и напитки. Заварени са на място;
  • Системи за управление на Siemens.

От момента си на инсталиране, новата система активно допринася за оптимизация на използваните количества вода, без това да оказва влияние върху стабилността на процесите и високото качество.

Решенията на Eurowater успешно работят в млекопреработвателни заводи по целия свят, като имат положителни рецензии от международно наложили се брандове като BiAGR, PepsiCo (Wimm-Bill-Dunn), Danone и RUD.

За нуждите на клиентите си от цялата страна, Хидро-Хикс-България разработва системи за пречистване на води, използвайки елементна база от доказани производители, включително Eurowater, както и от други компании. Системите са съобразени с конкретните изисквания на съответното приложение и се предлагат при изключително ценово конкурентни условия.