Обратна осмоза – какво трябва да знаем за нея?

Осмоза - Високо напорни процеси

Ако два разтвора се разделят от полупропусклива мембрана (например мембрана, позволяваща преминаването само на разтворителя, но не и на разтворените в него вещества), разтворителят по естествен път ще премине от ниско концентрирания разтвор във високо концентрирания. Това явление е известно като осмоза. Възможно е обаче принудително разтворителят да се придвижи в обратна посока - от по-висока към по-ниска концентрация, като се увеличава налягането във високо концентрирания разтвор. Необходимата разлика в налягането е известна като осмотично налягане, а процесът - като обратна осмоза.

 

Обратната осмоза е технология за пречистване на водата, която се използва за отстраняване на йони и молекули от разтвор, чрез прилагане на налягане към разтвора от едната страна на полупропусклива или селективна мембрана.

Осмотичната мембрана има  миниатюрни пори, през които могат да преминат единствено молекулите на водата или разтворителя. Големи молекули на разтворените вещества не могат да преминават през мембраната и се изхвърлят. Водата преминава през осмотичната мембраната и се пречиства, като мембраната задържа и изхвърля 99% от разтворените вещества като: микроелементи, йони, молекули, тежки метали, бактерии и вируси. Това прави метода изключително надежден, лесно приложим и достъпен, както за промишлени цели така и за производство на питейни води.  Все повече фирми предлагат системи за обратна осмоза за преработка на вода в домашни условия за получаване на качествена трапезна вода за пиене. Това е  основно предимство за хора, които нямат достъп до качествена чешмяна питейна вода, което се превръща в основен проблем за все повече домакинства.

 

Недостатъци на системите за обратна осмоза:

- В домашните системи, поради ниското работно налягане се изхвърлят  

  между 30-50 % вода пропорционално на получената чиста питейна вода.

- Осмотичните мембрани отстраняват от водата почти всички минерали, от които тялото се нуждае за да функционира нормално. Тези вещества включват преди всичко магнезий, калций, калий;

В съвременните системи за обратна осмоза този проблем е решен с добавяне на филтри за алкализиране и минерализиране на обработената вода.

 

Системите за обратна осмоза са много добър и евтин вариант за получаване на висококачествена чиста питейна вода, отколкото други алтернативни системи за филтриране и дезинфекция.

Определено те са отличният избор за Вас!