Как да преценим дали в сградата ни е налице риск от наличието на Легионела

Вие сте хотелиер, производител или собственик на административна или жилищна сграда? А имате ли нужда от оценка на риска от Легионела? Кои са основните предпоставки за наличието на опасната бактерия във ВиК и ОВК инсталациите и какви стъпки е необходимо да бъдат предприети, за да се предотврати нейното развитие?

За да се експлоатират правилно, безпроблемно и най-вече безопасно за здравето ВиК и ОВК системите, е необходимо редовно и навременно да се оценява рискът от възникване на патогенни бактерии, в т.ч. Легионела.

Кога можем да се съмняваме в наличието на Легионела във водата?

1. Сградата, в която живеете, работите или управлявате, използва ли се от много хора?

2. Има ли в нея охладителна кула или изпарителни кондензатори?

3. Водоснабдителната система съдържа ли резервоар за топла или студена вода?

4. Трудно ли се поддържа топлата вода с температура над 50°С? Често ли температурата на студената вода надвишава 20°С?

5. Има ли дълги периоди от време, в които сградата или части от нея не се използват?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е „Да“, то е налице риск от наличието на Легионела.

     Освен във водоснабдителните системи, риск от Легионела може да има и в инсталациите за охлаждане. В особена степен това важи в началото на летния сезон, когато съоръженията не са използвани дълго време.

Веднъж установено, че е възможно заразяването на инсталациите с бактерията Легионела, е необходимо бързо вземане на мерки за превенция и контрол. Тези мерки включват набор от дейности за мониторинг на показателите на водата, както и за физична и химична обработка.

Чисто физическите действия, които могат да се предприемат, включват поддържане на температури в системите извън температурния диапазон 20 - 50°С, недопускане на застояване на водата в определени участъци или съоръжения и много др. Понякога се налага и химично третиране. Тогава е необходимо стриктно спазване на предписаните от инженерите и производителите концентрации, контактно време на препарата с водата, както и условията на неговото съхранение.

В богатото портфолио на фирма Хидро-Хикс-България са включени разнообразни решения за водообработка, като същевременно нашите опитни специалисти са на разположение за технически консултации и индивидуални инженерингови решения.