Използвайте безопасно дъждовна и кладенчова вода с филтрите Cintropur

Дъждовната вода – естествена и безплатна, и кладенчовата вода – често изобилна на места, привличат все по-голям интерес от потребителите, които желаят да изберат по-екологичен и устойчив подход към своето водоснабдяване. Консумацията на такава вода обаче изисква специално внимание, що се отнася до качеството и годността ѝ за пиене. На този фон белгийската компания Airwatec, създател на бранда за филтри Cintropur, предоставя пълна гама филтърни решения за битови приложения, които можете да намерите в нашето портфолио.

Кладенците: достъпни водоизточници, които трябва да се използват внимателно

Кладенците са основни водоизточници, особено в миналото, но качество на водата в тях варира в зависимост от географското местоположение и условията на околната среда. Тази вода не може автоматично да се счита за питейна, а някои кладенци може дори да са замърсени с патогени и опасни химикали. Ето защо е изключително важно да се извърши задълбочен лабораторен анализ на водата, като по този начин ще се определи дали тя отговаря на критериите за питейна вода и действащите стандарти.

Тъй като всеки кладенец е уникален, а условията на околната среда са динамични, а не статични, препоръчваме лабораторният анализ да се извършва редовно. Водата, която отговаря на стандартите в даден момент, може по-късно да стане негодна за питейно-битови нужди. Благодарение на гамата от продукти за филтриране на вода с марка Cintropur, кладенчовата вода е възможно да е трайно решение за задоволяване на нуждите на потребителите, които разполагат с такава.

Дъждовна вода: ценен дар от природата

Дъждовната вода е безплатен ресурс, падащ щедро от небето в зависимост от климатичните условия, а събирането и използването на дъждовната вода предлага редица икономически и екологични предимства. Тя може да се използва за поливане и градинарство, за почистване на подове и външни площи, за промиване на тоалетни и др.

За разлика от кладенчовата, дъждовната вода рядко се нуждае от лабораторен анализ, тъй като е по-малко изложена на химически замърсители. Въпреки това може да се замърси от покрива, улуците или по време на престоя си в резервоара. Ето защо е добре потребителите да предприемат три стъпки за обработката ѝ – филтриране, пречистване и дезинфекция. По този начин те ще могат да я използват за множество санитарни приложения в къщи (перални, съдомиялни, вани, душове и мивки). Дъждовната вода обаче не се препоръчва за готвене и директна консумация.

Подходящо решение за обработка на кладенчова и дъждовна вода за битови приложения е филтърната система TRIO-UV на Cintropur, която осигурява именно трите фази на пречистване, посочени по-горе, само с едно устройство. TRIO-UV започва процеса с филтърна решетка, която задържа суспендираните частици, последвана от филтър с активен въглен за премахване на миризми, пестициди и хербициди и за избистряне на водата. Последният етап е UV-c стерилизатор за елиминиране на нежеланите микроорганизми, присъстващи във водата.

Дъждовната и кладенчовата вода са ценни природни ресурси, които могат да се експлоатират само при пълно познаване на фактите. Важно е да се запомни, че всеки водоизточник и всяка ситуация са уникални, а бистрата вода не е непременно годна за консумация. Не бива да забравяме, че всяка капка вода е от значение! С подходящите технологични решения можем да я превърнем в ценна стока за здравето, планетата и портфейла си.