Инсталация на Eurowater осигурява ултрачиста вода за производство на биогаз в Дания

Power-to-gas e завод на остров Алс в Дания, който произвежда биогаз, като използва излишната електроенергия от вятърни турбини, съдействайки за намаляване на емисиите от въглероден диоксид (CO). Това се постига посредством превръщане на CO в биогаз посредством добавяне на водород, чието производство се основава на алкална електролиза (AWE), използваща ултрачиста вода като суровина. За целта в съоръжението е инсталирана пречиствателна система на Eurowater, която обезпечава изцяло специфичните нужди на съоръжението. 

Power-to-gas е първата подобна търговска инсталация в света. Зад нея стои групата за енергийни и оптични мрежи Andel и глобалният производител на биогаз Nature Energy. С помощта на електролиза, свръхчистата вода се разделя на водород и кислород. Водородът се добавя към биомасата, където се комбинира с уловения CO₂ и по този начин се създава газ метан, който има същото качество като природния газ, добиван от земята. Процесът се отличава и с производството на 60% повече метан от същото количество биомаса.

Като суровина за електролизата се използва сурова вода от градската водоснабдителна мрежа, която вече е преминала през аерация и пясъчна филтрация. За да отговаря на необходимите параметри обаче, тя се подлага на допълнително пречистване за елиминиране на метални йони, органични вещества и CO₂. В резултат алкалният електролизатор с мощност 3 x 3 MW се захранва с 1600 l/h свръхчиста вода с проводимост под 5 μS/cm. За целта обработката на водата се състои от следните етапи:

 • Омекотяване, за да се избегне замърсяване и варовикови отлагания в мембраните на системата за обратна осмоза;

 • Мембранна филтрация с двупроходна система за обратна осмоза, при която йони и органични вещества се отстраняват от водата, което води до деминерализацията ѝ. Тази система включва енергийно оптимизирана електронна помпа на Grundfos, която значително намалява консумацията на енергия в сравнение с традиционните помпи;

 • Мембранно дегазиране, което осигурява ефективно отстраняване на CO₂, тъй като системата за обратна осмоза не отстранява разтворените газове.

Технологичното решение се състои изцяло от стандартни модули на Eurowater. Такива се използват масово в електроцентрали, тъй като качеството на котелната вода в тях е напълно съобразено със спецификациите за качество на водата, необходими за електролизаторите.

Системата за пречистване на вода в Power-to-gas е инсталирана в контейнер като алтернативно решение на изграждането на специална сграда за оборудването. По този начин се осигурява гъвкавост и мобилност, благодарение на което постоянните разходи за поддръжка могат да бъдат сведени до минимум. Системата е сглобена, тествана фабрично и доставена с всички вътрешни тръбопроводи и електрически връзки, което значително намалява времето за инсталирането ѝ.

Технически параметри на проекта

Изходни данни:

 • Водоизточник: градска вода без хлор;

 • Дебит: 1.6 m³/h;

 • Проводимост: < 5 μS/cm.

Оборудване:

 • Омекотител тип SM82-F;

 • Двуходов уред за обратна осмоза от тип DPRO B2-8/6 с помпа Grundfos CRNE;

 • Мембранен дегазатор от тип MDU за отстраняване на CO₂;

 • Помпена станция;

 • CIP модул.

За нуждите на клиентите си от цялата страна, Хидро-Хикс-България разработва системи за пречистване на води, използвайки елементна база от доказани производители, включително Eurowater, както и от други компании. Системите са съобразени с конкретните изисквания на съответното приложение и се предлагат при изключително конкурентни ценово условия.