Eurowater внедри цялостно съоръжение за водоподготовка тип Plug & Play в станция за биогаз в Гьотеборг, Швеция

Водоподготовката за общественото топлоснабдяване е едно от основните направления в дейността на датската компания Eurowater, водещ производител и доставчик на съоръжения за пречистване на води. Правилната водоподготовка гарантира безпроблемна експлоатация и оптимални разходи в топло- и електрическите централи. Изборът на съоръженията е резултат от натрупани знания относно редица параметри, които се различават за всяка отделна техническа задача. При реализацията на проекта в Гьотеборг, Швеция, Eurowater предлага цялостно решение, състоящо се от три отделни съоръжения, монтирани върху обща рама.

За проекта GoBiGas станция за биогаз и метан в Гьотеборг с мощност 20 MW,  компанията Eurowater е доставила на Göteborg Energi цялостно решение за водоподготовка, което е предназначено за производство на ултрачиста вода за котлите високо налягане. То се състои от три съоръжения, монтирани върху рама:

- Основното съоръжение включва инсталации за омекотяване, обратна осмоза RO и електрохимична дейонизация EDI;

- Съоръжение за доочистване и измерване на съдържанието на силициев диоксид;

- Мобилна CIP установка,  предназначена за почистване на място.

Станцията WTP-F на Eurowater е комплексно съоръжение, монтирано върху обща носеща рама. Тя се доставя в напълно сглобен вид с предварително монтирани вътрешни тръбопроводи и окабеляване. Преди експедиция, съоръжението е проверено и изпитано в заводски условия. Това осигурява оптимална надеждност, компактност и минимално пространство за монтаж. Станцията е напълно готова за използване, необходимо е само свързване към водопровод и енергиен източник.

Технически данни на приложението:

-              Дебит: 2 x 3,25 m³/h;

-              Електропроводимост: < 0,2 µS/cm;

-              Силикати: < 2 ppb;

-              Монтажна рама: 4,5 x 2,2 m.

Отделни инсталации в станцията:

-              Двоен омекотител;

-              Измерване на твърдостта в реално време;

-              Инсталации за обратна осмоза: 2 x RO C2-4;

-              Инсталации за електрохимична дейонизация: 2 x EDI 1-3400e;

-              Измерване на електропроводимостта;

-              Измерване на дебит;

-              Централно PLC табло за управление.