Добавихме нови йонообменни смоли Seplite към портфолиото ни

Seplite Monojet SC3100 и Seplite MB20 са продукти, предназначени за деминерализация на вода, необходима за различни цели в бита и индустрията, които се отличават с изключително добро съотношение цена-качество. За рентабилността на смолите допринася и техният отличен обменен капацитет“, съобщиха пред Инженер.bg от компанията, а повече подробности можете да прочетете в следващите редове.

Seplite Monojet SC3100 – йонообменна монодисперсна смола

Seplite Monojet SC3100 е силно кисел катионит. Този тип смола е изключително ефективна за отстраняване на магнезиеви и калциеви йони, които причиняват твърдост на водата. Използва се в системи за омекотяване на вода, като нейната висока монодисперсност води до по-ниски загуби на налягане и до оптимални експлоатационни характеристики и обменна способност в системите за водоподготовка. Продуктът е подходящ за омекотяване и деминерализация на вода за дейности в хранително-вкусовата промишленост, технологични процеси, обработка на питейни води.

Основните предимства на Seplite Monojet SC3100 включват:

 • Оптимална обменна способност и максимално използване на общия капацитет на системата;

 • Ниска консумация на реагенти за регенерация;

 • Ниска консумация на вода в режим на изплакване.

Характеристики на Seplite Monojet SC3100:

 • Доставна йонна форма: Na+;

 • Външен вид: сферични зърна;

 • Цвят: кехлибар;

 • Размер на зърната: 0.60 mm;

 • Плътност: 1.28 g/ml;

 • Обемна плътност: 805 kg/m³;

 • Общ обменен капацитет: ≥ 2.02 екв/l;

 • Коефициент на еднородност: ≤ 1.1;

 • Влажност на зърната: 42 – 48%;

 • Температура на съхранение: от -20 °C до +40 °C.

Seplite MB20 – смесена смола за деминерализация

Seplite MB20 е готова за употреба йонообменна смола със състав 1:1.5 химически еквивалентна смес от тип 1. Двата компонента в сместа се приготвят в съотношение от 1 обем силно киселинна катионобменна смола и 1.5 обема силно основна анионобменна смола, като по този начин се постига висок обменен капацитет. Смолата е разработена, за да отговори и на най-високите стандарти за деминерализирана вода и може да се използва както в малки патронни системи, така и в големи индустриални колони.

Seplite MB20 е особено подходяща за следните приложения:

 • За последваща дълбока деминерализация (Mix-Bed системи), след системи за първична деминерализация (обратна осмоза, йонообменни инсталации и др.);

 • За производство на вода за технологични процеси в електрониката;

 • За производство на процесна вода с много високи изисквания;

 • За малки промишлени инсталации (например зареждане на акумулатори или затворени водоохладителни системи);

 • За отстраняване на радиоактивни отпадъци;

 • За лаборатории и фотолаборатории.

Характеристики на Seplite MB20:

 • Доставна йонна форма: H+/OH;

 • Външен вид: сферични зърна;

 • Цвят: смес от светложълти до тъмнокафяви зърна;

 • Размер на зърната: 0.315-1.25 mm;

 • Плътност: 1.1 g/ml;

 • Обемна плътност: 700-740 g/l;

 • Общ обменен капацитет: катионна смола ≥ 1.8 екв/l; анионна смола ≥ 1.0 екв/ l;

 • Съотношение катион-анион: 40:60;

 • Влажност на зърната: 55 - 65%

 • Температура на съхранение: -20 °C до +40 °C.