По-вкусна чешмяна вода и по-малко пластмасови бутилки с пречиствателя за вода Cintroclear

По-вкусна чешмяна вода и по-малко пластмасови бутилки с пречиствателя за вода Cintroclear

Международният календар отбелязва две значими за съвременното общество дати – Световния ден на водата (22 март) и Световния ден на здравето (7 април). А това е повод да си припомним колко важна е чистата питейна вода за физическото и психическото състояние на хората, както и какви мерки можем да предприемем в ежедневието си, за да допринесем за опазването на ценния ресурс.

В много части на света чистата питейна вода се е превърнала в дефицитна стока. Дори в развитите страни не можем да пренебрегнем заплахите за нормалното водоснабдяване. Във Франция например нивото на подземните води се е понижило под 35% през 2023 г., а свръхексплоатацията на водните ресурси, замърсяването и изменението на климата допринасят за тази криза. Един от начините да се намалят щетите върху водните ресурси и околната среда като цяло е да се редуцира използването на пластмасови бутилки за вода за еднократна употреба. Освен че са вредни за природата, те генерират и високи дългосрочни разходи. Всяка година се произвеждат, консумират и изхвърлят милиарди пластмасови бутилки. Обратно – употребата на бутилки за вода за многократна употреба може да намали пластмасовия отпечатък, като същевременно съдейства за спестяването финансови средства.

За да се доверят потребителите на чешмяната вода, е важно да знаят, че могат да подобрят нейното качество още повече, като използват подходящи за целта филтри и филтърни системи. В тази връзка сред нашето портфолио е пречиствателят за вода Cintroclear на Cintropur, който премахва възможните неприятни вкусове от водата във водоснабдителната мрежа, правейки я по-приятна за директна консумация, а по този начин намалява и зависимостта от бутилираната вода.

Пречиствателят Cintroclear работи чрез високоефективна ултрафилтрация, като е оборудван с до 5 нива на филтриране. Той премахва случайно или хронично, селскостопанско или промишлено, химическо или патогенно замърсяване, като същевременно запазва всички минерали във водата. Филтърната система се монтира непосредствено до точката на водочерпене, което означава, че може да се постави под кухненската мивка или в банята.

Cintroclear се предлага в три модела: AC 110, UF 400 и UF 500, а петте специални модула за филтриране включват:

  • Модул за предварително филтриране 5 µm: задържа утайки и суспендирани твърди вещества;

  • Модул за денитиране: ефективно намалява прекомерно високите нива на нитрати;

  • Модул от активен въглен, компресиран при високо налягане и свързан с полимер при висока температура: премахва тежки метали и химически остатъци (олово, остатъчен хлор и др.), както и неприятни вкусове и миризми от водата;

  • Модул за ултрафилтрация: съставен от 0.03 µm микропорести тръби, премахва 99.99% от съдържанието на вируси и бактерии;

  • UV генератор: унищожава 99.99% от патогенните микроорганизми. Предлага се само за модел UF 500.

Друга важна стъпка, която всички ние като съвременни жители на планетата можем да предприемем, е да образоваме децата си за значението на водата и начините да я пазим като ресурс. В това чисто е и приемането на чиста и безопасна чешмяна вода. По този начин насърчаваме добрите навици за консумация на вода, което ще спомогне както за тяхното лично здраве, така и за това на околната среда.