Филтри

Напорни филтри   

 • Отстраняване на желязо, манган и механични примеси
 • Отстраняване на агресивен въглероден двуокис и неутрализация на въглена киселина
 • Стандартни модули с капацитет до 100 м³/ч.
 • Ръчна или автоматична регенерация
 • Черна или неръждаема стомана, с вътрешно покритие – съгласно санитарни норми

Филтри с активен въглен

 • Дехлориране
 • Отстраняване на хлорамиди и хлорен двуокис от водата
 • Стандартни филтри с различен капацитет и материал
 • Всички филтри включват автоматична регенерация
 • Произвеждат се също от неръждаема стомана с CIP (Cleaning In Place)  за дезинфекция 

Ръкавни напорни филтри EF / EFG  

 • Стандартни модули с капацитет до 200 м³/ч.
 • Порьозност: от 1 микрон

Пясъчни филтри

 • Дебит: до 200 м³/ч.
 • Филтър под налягане с различни фракции пясъчен пълнеж
 • Използват се за предварително механично филтриране и за намаляване мътността на водата преди всяка друга обработка на водата