За нас

Фирма “Хидро-Хикс-България” ООД е основана през 1991 г. в град Пловдив. Дейността на компанията е насочена в две основни направления:

1. Производство, внос и доставка на химикали за обработка на вода

Продуктовата гама на химикалите за обработка на вода е широкообхватна, включваща химикали за почистване и защита на отоплителни, охладителни и климатични инсталации, от корозия, котлен камък, биообраствания и бактерии. Технологията “Хидро-Хикс” навлиза на българския пазар през 1991 година. През същата година продуктът “Хидро-Хикс” е награден със Златен медал на Пловдивския панаирВ България повече от 130 големи парови централи и топлофикационни предприятия са наши постоянни клиенти.

2. Внос, доставка, инженеринг, монтаж и поддръжка на оборудване за обработка на вода

Номенклатурата на инсталациите и съоръженията за пречистване на вода, включва:

 • Филтруване
 • Омекотяване
 • Дехлориране
 • Декарбонизация
 • Обратна осмоза
 • Деминерализация
 • UV – дезинфекция
 • Scavenger – инсталации за премахване на нитрати, нитрити, сулфати, метални йони и органика
 • Деаератори и Топлообменници
 • Въздушни охладителни кули

Инсталациите за обработка на вода са на модулен принцип и като производителност и качество на обработената вода могат да отговорят на всяко едно изискване на клиента.

Области на приложение:

 • Топлофикационни системи и локални отоплителни инсталации
 • Енергийния и общопромишления сектор
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Пивоварна индустрия
 • Винопроизводство и производство на алкохолни напитки
 • Рафинерии
 • Целулозно-хартиена промишленост
 • Стъкларска индустрия
 • Производство на електронни платки и др.
 • Фармация
 • Болници
 • Парфюмерийна и козметична индустрия
 • Хотелиерство

Фирма "Хидро-Хикс-България" ООД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, които са на Ваше разположение за технически консултации, проблеми и възникнали въпроси. Осигуряваме гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички предлагани от нас водообработващи съоръжения. Нивото на нашата компетентност и отговорност към клиентите е потвърдено от независимата сертифицираща организация QSCERT INTERNATIONAL PTY Ltd и удостоворено със сертификати ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството” и  ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда”.

                                                                                                                              

 

                                                                                ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

  

Наши партньори:

img2          EurAqua_Logo-2                    Etatron_Logo                                                 Fluxtek