Общи условия

I. Общи условия

Настоящите общи условия, наричани по-долу „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между фирма ХИДРО-ХИКС-БЪЛГАРИЯ ООД, наричана по-долу „Доставчик“, собственик на корпоративния сайт www.hydro-x-bg.com, наричан по-долу „Сайт“ и всеки един от потребителите, наричани по-долу за краткост „Потребители“ на Сайта, във връзка с използването от Потребителите на Сайта.

II. Данни за Доставчика

1. Наименование: Хидро-Хикс-България ООД, ЕИК 115036067

2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Брезовска 59

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, бул. Коматевско шосе 168 Г

4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, тел.: 032/677 394; тел./факс: 032/677 395, е-mail: office@hydro-x-bg.com

III. Общи разпоредби

1. Сайтът и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата описани в Общите условия.

2. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Сайта, нито че последният не съдържа грешки.

3. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Сайта или до целият Сайт, без съгласието на Потребителя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

4. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Сайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Сайта.

5. Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Сайта. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

6. Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Сайта. Потребителя следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Потребителите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Потребителя в договорни отношения. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

7. Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Потребителя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Потребителите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

8. Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Сайта. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

IV. Авторски права

1. Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, текст, снимков материал, видео материали, графики – e собственост на Хидро-Хикс-България ООД или се ползва от последния на законово основание и като такова се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права. Нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Хидро-Хикс-България ООД.

2. Сайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Сайта, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Сайта не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

V. Лични данни

1. Хидро-Хикс-България ООД чрез www.hydro-x-bg.com полага необходимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителя е предоставил неверни данни.

Хидро-Хикс-България ООД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер № 233506.

2. Сайтът може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на  Сайта, Потребителя приема употребата на „бисквитки“ от наша страна.

3. Разкриване на информацията

Доставчика се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. Ограничаване на отговорността

1. Информацията и материалите, достъпни на Сайта (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Потребителите на Сайта.

2. Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Сайта, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

3. Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Сайта, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Сайта и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Сайта).

4. Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока

5. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители, считано от 09.07.2018 г.

6. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Потребителите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

7. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Сайта и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

VII Доставка

Цена и начини на доставка

 • Доставките се извършват с куриерска фирма Спиди, на посочен от Потребителя адрес за доставка.
 • Доставката е БЕЗПЛАТНА за цялата страна за поръчки на стойност над 180,00 лв. и тегло до 10 кг. 
 • Цената за доставка на поръчки на стойност под 180,00 лв. и тегло до 10 кг. е 7,00 лв.
 • За обемни продукти и таблетирана сол се прилага ценоразписа на куриерска фирма Спиди, с която имаме сключен договор за преференциални цени. За ориентировъчно пресмятане на таксата за доставка може да се използва следният калкулатор: 

            https://services.speedy.bg/calculate/

 • Цената на доставката се определя в зависимост от теглото на поръчката и мястото на доставка съгласно тарифата на куриерската фирма.
 • Точната цена за доставка ще Ви бъде съобщена от наш служител при последвало обаждане за потвърждение на поръчката и доуточняване на адреса за доставка.
 • В крайната сума НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ транспортните разходи, които са според тарифния план на куриерската фирма и се плащат при доставката, за обемни поръчки над 10 кг. и таблетирана сол.

Срок за доставка:

 • Поръчките, които са направени в работен ден до 13:00 часа, се изпращат същия ден, за продукти които са налични на склад. Ако са направени след 13:00 часа, се обработват на следващия работен ден.
 • Срокът за доставка на стоки в наличност е от 1 до 4 работни дни, в зависимост от типа куриерска услуга услуга и населеното място. Доставките се извършват от 9:00 до 18:00 ч. в работен ден.
 • Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
 • При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а за направена поръчка. При избрано плащане по банков път сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.
 • Доставката може да бъде извършена и с куриерска фирма по избор на Потребителя, но в този случай отпада условието за Безплатна доставка, като отговорността и разходите по транспорта са за сметка на клиента. 

Отказ на поръчка след доставка:

Потребителят е длъжен да заплати всички транспортни разходи на куриерската фирма при отказване на поръчка.

Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

VIII Плащане и цени

Всички цени подлежат на потвърждение по телефон, преди изпращане на поръчката.

Възможни са два начина на плащане:

 • с наложен платeж – при получаване на куриер
 • по банков път – авансово преди изпращане на стоката

Наложен платеж

При наложения платеж крайната цена на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма.

По банков път

При плащане по банков път се превежда сумата, посочена в поръчката на Потребителя по следната банкова сметка:

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД – клон Пловдив

Банкова сметка: BGBG37UNCR75271082844818

Банков код: UNCRBGSF

Плащането се извършва след обаждане на служител на Хидро-Хикс-България ООД и потвърждаване на наличността. В основание на плащането се записва номера на поръчката, генериран автоматично от системата на Сайтът и изпратен на посочен от Потребителя e-mail, и датата на полученото потвърждение на поръчката. В случай на затруднение Потребителят може да се обърне, чрез контактната форма или по телефон, към служител на Хидро-Хикс-България ООД.