Notice: Undefined index: keywords in /home/hydrz10r/public_html/controllers/searchController.php on line 15

Notice: Undefined index: keywords in /home/hydrz10r/public_html/controllers/searchController.php on line 16

Notice: Undefined index: keywords in /home/hydrz10r/public_html/models/searchModel.php on line 11
Резултати от търсене | Хидро-Хикс-България ООД

Резултати от търсене

Фотометър за фосфати във вода 683.40 лв. Литсолвент 702-2117 Цена при запитване Литсолвент 702-2037 Цена при запитване Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RAH 190.30 лв. Тестер за проводимост, CD601 80.40 лв. pH-тестер, pH600 80.40лв. 58.80 лв. Автоматични системи за измерване Цена при запитване Импулсен водомер KVS-2K DN20 1л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода RD300 - 300 л. 183.60 лв. Филтър GIGANT 2'' 867.90 лв. Фотометър за общ и свободен хлор, Mi404 612.00 лв. Картридж филтър S-PP1 3.00 лв. Турбидиметър анализатор за мътност на водата, Mi415 Цена при запитване Хидро-Хикс Цена при запитване Аквакор 201 Цена при запитване Акваплекс 104 Цена при запитване Аквацид 306 Цена при запитване Литсолвент 703 Цена при запитване Филтри Цена при запитване Контролери Цена при запитване Перисталтични помпи Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW18 111.60 лв. 5-степенна обратна осмоза SUPREME-RO5 309.60 лв. Омекотителна инсталация Ocean RXN 10 л. 996.00 лв. Разтвор за почистване на електроди (230 мл.) 28.20 лв. Lewatit S 1567 - за омекотяване (торби 25 л.) 147.00 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-25 с обхват на измерване от 250-2500 л/ч. 153.60 лв. Турбинков имп. разходомер тип: FTP-1014-DN15, AISI304 комплект с трансмитер Цена при запитване Омекотителни инсталации Цена при запитване Аквадокс 750 Цена при запитване EC/TDS/Т-метър, ЕС59 129.60лв. 105.60 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 10л/имп. Цена при запитване Оксиметър, MW600 661.80 лв. Филтър GIGANT DN65 1036.80 лв. Картридж филтър S-PP5 3.00 лв. Хидротанамин Цена при запитване Аквакор 202 Цена при запитване Акваплекс 3100 Цена при запитване Литсолвент 705-2037 Цена при запитване 0 4.08 лв. Дозираща помпа DLX MA/AD 1-15 522.00 лв. Таблетирана сол 13.80 лв. Центробежен механичен филтър NW25 134.40 лв. Резервоар за вода RD500 - 500 л. 211.80 лв. Омекотителна инсталация Ocean RXN 14 л. 1038.00 лв. 6-степенна обратна осмоза SUPREME-RO6 324.00 лв. Разтвор за съхраняване на електроди (230 мл.) 28.20 лв. Lewatit NM60 - за деминерализация (торби 25 л.) 262.50 лв. pH-метър, pH54 84.00лв. 62.40 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-32 с обхват на измерване от 0.4-4 м³/ч 205.20 лв. Турбинков имп. разходомер тип: FTP-1014-DN20, AISI304 комплект с трансмитер. Цена при запитване рН/Т-метър, pH55 129.60лв. 105.60 лв. ЕС-метър, MW301 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-2K DN20 100л/имп. Цена при запитване Филтър GIGANT 3'' 1036.80 лв. Картридж филтър S-PP20 3.00 лв. Хидро-Хикс Супер Цена при запитване Аквакор 301 Цена при запитване Акваплекс 5000 Цена при запитване Литсолвент 808 Цена при запитване Обратна осмоза (RO-инсталации) Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW32 187.20 лв. Резервоар за вода RD700 - 700 л. 310.80 лв. Омекотителна инсталация Ocean RXN 18 л. 1119.00 лв. 6-степенна обратна осмоза Rodano Plus 786.00 лв. Дозираща помпа DLX СС/М 1-15 860.40 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-50 с обхват на измерване от 1-10 м³/ч 267.00 лв. Турбинков имп. разходомер тип: FTP-1014-DN32, AISI304 комплект с трансмитер. Цена при запитване Литсолвент Н Цена при запитване pH/ORP/T-метър, рН58 480.00 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 1л/имп. Цена при запитване Картридж филтър S-PP50 3.00 лв. 7-степенна RO, с минерализиращ филтър и йонизатор за жива вода SUPREME-RO7 370.80 лв. Аквакор 302 Цена при запитване Акваплекс 200 RO Цена при запитване Филтър Rotos 3/4'' Цена при запитване Деалкализиращи инсталации Цена при запитване Центробежен механичен филтър NW500 625.80 лв. Резервоар за вода RD1000-1000 л. 405.90 лв. Дозираща помпа DLX VFT/MBB 1/15 798.00 лв. Ротаметър за вода тип: LZS-50-16 с обхват на измерване от 1,6-16 м³/ч 294.00 лв. Омекотителна система Ocean RXN 25 л. 1212.00 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 10л/имп. Цена при запитване Фотометър за амоняк, Mi407 612.00 лв. Картридж филтър S-PP1-20 7.20 лв. Литсолвент 261 Цена при запитване Филтър Rotos 1'' Цена при запитване Деминерализиращи инсталации Цена при запитване рH/EC/TDS/T-метър, MW803 (нисък обхват 0-3999 µs/cm) 450.00лв. 354.00 лв. Центробежен механичен филтър NW650 723.00 лв. Резервоар за вода RD1500-1500 л. 451.80 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-10 л. 1278.00 лв. Дозираща помпа DLX pH-Rx-CL/M 1-15 1122.00 лв. 8-степенна RO, с минерализиращ филтър, биокерамичен филтър и йонизатор за жива вода SUPREME-RO8 492.00 лв. Микс-бед (полишер) инсталация Цена при запитване ORP-метър, MW500 312.00 лв. Импулсен водомер KVS-16K DN25 100л/имп. Цена при запитване Филтър Supreme H10B-S34-SET, 3/4" 31.80 лв. Фотометър за желязо, Mi408 612.00 лв. Картридж филтър S-PP5-20 7.20 лв. рH/EC/TDS/T-метър, MW804 (висок обхват 0 до 20.00 mS/cm) 450.00лв. 354.00 лв. Центробежен механичен филтър NW800 848.10 лв. Резервоар за вода RD2000-2000 л 730.50 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-14 л. 1317.00 лв. рН-метър, MW101 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 1л/имп. Цена при запитване Филтър Supreme H10B-S1-SET, 1" 32.40 лв. Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40 лв. Картридж филтър S-PP20-20 7.20 лв. Литсолвент 262 Цена при запитване Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 3/4'' Цена при запитване Електродейонизация (EDI) Цена при запитване Филтър с активен въглен NW25 TE-CTN 188.10 лв. Резервоар за вода RD3000-3000 л 1146.60 лв. Омекотителна инсталация Ocean AV 368-18 л. 1434.00 лв. Литсолвент 263 Цена при запитване рН/Т-метър с разширен обхват, MW102 500.40 лв. TDS-метър (0 – 1990 mg/l), MW401 259.80 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 10л/имп. Цена при запитване Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 612.00 лв. Картридж филтър S-PP50-20 7.20 лв. Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 1'' Цена при запитване Деаератори Цена при запитване Филтър с активен въглен NW32 TE 229.20 лв. Резервоар за вода RD5001-5000 л. 1712.40 лв. Омекотителна система Ocean AV 368-25 л 1494.00 лв. Литсолвент 264 Цена при запитване ORP/T-метър, ORP57 300.00 лв. Филтър Supreme H10B-S12-SET, ½" 31.20 лв. Мини фотометър за свободен хлор, MW10 168.00лв. 150.00 лв. pH/ЕС/TDS-метър, MW802 718.20 лв. Импулсен водомер KVS-17K DN32 100л/имп. Цена при запитване Самопочистващ филтър TURBOFLUX / NR- 11/4'' Цена при запитване Филтър с активен въглен NW500TE 687.00 лв. Резервоар за вода RD10000- 10000 л. 3598.80 лв. UV системи Цена при запитване UV стерилизатор, тип UVC12A, 12W 510.00 лв. Картридж филтър 20" Big Blue - 1 мкр 21.00 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 1л/имп. Цена при запитване Мини фотометър за фосфати, MW12 168.00 лв. Мини фотометър за желязо, MW14 168.00 лв. Сдвоен филтър NW25 DUO-CTN (механичен+активен въглен) 297.60 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RAH 143.10 лв. Резервоар за вода RD15000- 15000 л. 4939.20 лв. Картридж филтър 20'' Big Blue - 5 мкр 21.00 лв. Мини фотометър за общ хлор, MW11 Цена при запитване Импулсен водомер KVS-18K DN40 10л/имп. Цена при запитване Комбиниран филтър TIO (механичен+активен въглен) 265.50 лв. Резервоар за вода RD20000- 20000 л. 7056.00 лв. Картридж филтър 20'' Big Blue - 20 мкр 21.00 лв. Импулсен водомер KVS-18K DN40 100л/имп. Цена при запитване Резервоар за вода SD500 - 500 л. 178.80 лв. Филтър с пресован активен въглен S-BL 6.00 лв. Диспенсер за вода CW-929-R 1503.00 лв. Резервни филтриращи елементи за NW18 - 50 микрона 13.44 лв. Система за вода с филтър и UV лампа Cintropur DUO-UV (25W) 1050.60 лв. UV стерилизатор, тип UVC30A, 30W 591.00 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 1л/имп. Цена при запитване Самопочистващ филтър HYDRA-M 1 1/2'' RAH 160.20 лв. Резервоар за вода SD1000-1000 л. 406.80 лв. Линеен пост-филтър с активен въглен S-L-CARB 7.20 лв. Система за вода с филтър, акт.въглен и UV лампа Cintropur TRIO-UV (25W), дебит 2,0 м3/ч 1210.80 лв. UV стерилизатор, тип UVC40A, 40W 738.00 лв. UV стерилизатор, тип UVC65A, 75W 768.00 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 10л/имп. Цена при запитване Самопочистващ филтър HYDRA-M 1 1/4'' RAH 156.30 лв. Резервоар за вода SD2000-2000 л. 649.20 лв. Минерализиращ филтър S-L-MIN 7.50 лв. Система за вода с филтър, акт.въглен и UV лампа Cintropur TRIO-UV (40W), дебит 2,0 м3/ч 1294.20 лв. UV стерилизатор, тип UVC80D, 75W 2400.00 лв. Импулсен водомер KVS-19K DN50 100л/имп. Цена при запитване Йонизиращ филтър S-L-FIR 48.90 лв. Центробежен механичен филтър NW280 326.40 лв. Професионален преносим pH/ORP/T-метър, Mi106 1449.60 лв. Осмотична мембрана Vontron 75GPD 48.00 лв. Центробежен механичен филтър NW340 363.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 5 микрона 17.40 лв. Самопочистващ филтър HYDRA-M 1'' RSH 149.70 лв. Резервни филтри за NW18 - 10 микрона 16.50 лв. Центробежен механичен филтър NW400 422.10 лв. Картридж филтър двоен 10'' DP, без шпула 59.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 25 микрона 12.30 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 50 микронa 47.40 лв. Картридж филтър 20'' DP, без шпула 46.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 50 микрона 13.50 лв. Картридж филтър 20'' DP S M, без шпула 112.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW18 - 100 микрона 11.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 1 микрон 26.40 лв. Филтърно тяло DP BIG 20 MONO-1" IN TS 159.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 5 микрона 24.60 лв. Филтърно тяло DP BIG M 20 MONO-1" IN TS 197.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 10 микрона 22.50 лв. Филтърно тяло DP BIG M 20 MONO-1½" IN TS 197.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 25 микрона 19.20 лв. Автоматична система за дренаж на филтри Hydra-M 850.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 50 микрона 19.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 100 микрона 19.80 лв. Троен филтър Hydra Rainmaster TRIO RAH 182.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 150 микрона 87.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW25 - 300 микрона 78.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 1 микрон 36.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 5 микрона 34.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 10 микрона 32.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 25 микрона 28.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 50 микрона 29.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 100 микрона 21.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 150 микрона 107.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW32 - 300 микрона 102.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 1 микрон 63.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 5 микрона 60.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 10 микрона 58.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 25 микрона 38.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 50 микрона 41.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 100 микрона 35.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 150 микрона 166.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW500/650/800 - 300 микрона 161.40 лв. Резервна Лампа (UV 2100), 25W 177.00 лв. Резервна Кварцова тръба (UV 2100 и UV 4100) 129.30 лв. Резервна Лампа (UV 4100), 40W 210.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 1 микрон 56.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 5 микронa 53.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 10 микронa 51.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 25 микронa 45.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 100 микронa 48.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 150 микрона 129.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 300 микрона 134.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW400 - 50 микронa 47.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340- 1 микрон 42.60 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340- 5 микронa 41.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340- 10 микронa 40.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340- 25 микронa 37.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340- 50 микронa 38.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340- 100 микронa 38.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 150 микрона 115.50 лв. Резервни филтри за Cintropur NW340 - 300 микрона 111.30 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280- 1 микронa 29.70 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280- 5 микронa 28.80 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280- 10 микронa 26.40 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280- 25 микронa 24.30 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280- 50 микронa 25.20 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280- 100 микронa 26.10 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280 - 150 микрона 93.90 лв. Резервни филтри за Cintropur NW280 - 300 микрона 88.50 лв.