pH / ORP / ЕС / TDS / NaCl / T-метър, Mi180

Цена при запитване

Описание

Арт.№ Mi180

Лабораторен микропроцесорно базиран уред за едновременно измерване и записване на 6 различни параметъра: pH / ORP / EC / TDS /NaCl / Temp. Отговаря на GLP изискванията. pH; ORP (окислително редукционен потенциал): ±699,9 до ±2000 mV;  EC (проводимост); TDS (солесъдържание); Т (температура).

pH калибрирането може да се извърши в 3 точки чрез 7 запаметени буфера (рН 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 и 12.45). Измерването на EC (проводимост) и TDS (солесъдържание) става чрез автоматично избиране на обхвата в зависимост от вида на пробата. Проводимостта се измерва с 4-рингова сонда.

Всички измервания могат да бъдат автоматично температурно компенсирани при 20 или 25°. При желание автоматичното температурно компенсиране може да бъде изключено и по този начин да се измерва действителната проводимост.

Възможност за записване на измерените резултата (50 проби за всеки параметър: pH, mV/Rel mV, EC, TDS, NaCl)

Функцията GLP е съвместима с персонални компютри и позволява на потребителите да съхраняват и използват данни за състоянието на системата, посредством връзка с компютър през RS232 или USB порт.

Mi180 се доставя със следните консумативи и аксесоари:

 • MA917B/1 pH електрод
 • MA813D/1 EC/TDS/NaCl/Temperature сонда
 • MA831R температурна сонда
 • MA9315 държател на електродите
 • M10004 pH 4.01 буферен разтвор (20 мл. саше)
 • M10007 pH 7.01 буферен разтвор (20 мл. саше)
 • M10010 pH 10.01 буферен разтвор (20 мл. саше)
 • M10016 разтвор за почистване на елктроди (20 мл. саше)
 • Mi5200 софтуер
 • MA9350 RS232 конектор с 2 м. кабел
 • Градуирана пипета
 • 12 VDC адаптер
 • Ръководство за работа

Характеристики

рH обхват

-2.00 до 16.00 pH; -2.000 до 16.000 pH

ORP обхват

±699.9 mV; ±2000 mV

EC обхват

0.00 до 29.99 µS/cm; 30.0 до 299.9 µS/cm; 300 до 2999 µS/cm; 3.00 до 29.99 mS/cm; 30.0 до 200.0 mS/cm; до 500.0 mS/cm

TDS обхват

0.0 до 14.99 mg/l (ppm); 15.0 до 149.9 mg/l (ppm); 150 до 1499 mg/l (ppm); 1.50 до 14.99 g/l (ppt); 15.0 до 100.0 g/l (ppt); до 400.0 g/l актуално TDS* (с 0.80 фактор)

NaCl обхват

0.0 до 400.0%

Tемпературен обхват

-20.0 до 120.0°C / -4.0 до 248.0°F

pH резолюция

0.01 pH; 0.001 pH

ORP резолюция

0.1 mV; 1 mV

EC резолюция

0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm;

TDS резолюция

0.01 mg/l; 0.1 mg/l; 1.0 mg/l; 0.01 g/l; 0.1 g/l

NaCl резолюция

0.1%

Temp резолюция

0.1°C / 0.1°F

pH точност

±0.01 pH; ±0.002 pH

ORP точност

±0.2 mV; ±1 mV

EC точност

±1% ±(0.05 µS/cm or 1 digit)

TDS точност

±1% ±(0.03 ppm or 1 digit)

NaCl точност

±1%

Tемп. точност

±0.4°C / ±0.8°F

Rel mV офсет

±2000 mV

pH калибриране

1, 2 или 3 точки, 7 запаметени буфера (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 и 12.45)

EC калибриране

1 точка с 6 запаметени разтвора: (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 µS/cm, 80.0 µS/cm, 111.8 mS/cm)

NaCl калибриране

1 точка, с MA9066 разтвора

Tемп. калибриране

2 точки, при 0 и 50°C / 32 и 122°F

Tемп. компенсация

Автоматична или ръчна от -20.0 до 120.0°C / -4.0 ... 248.0°FF

Темп. коефициент

Избираем от 0.00 до 6.00%/°C (EC и TDS само)

pH електрод и Temp сонда

MA917B/1 и MA831R (включени)

TDS фактор

0.40 to 0.80 (стойност по подразбиране 0.50)

Памет

до 50 измервания за всеки параметър (pH, ORP, EC, TDS, NaCl)

GLP

последни pH, EC, NaCl калибрационни данни

PC интерфейс

RS232 / USB

Работни условия

Темп.: 0 до 50°C / 32 до 122°F; Влага: max RH 95%

Захранване

12 VDC захранващ адаптер (включен)

Размери

230 x 160 x 95 мм.

Тегло

0.9 кг

Аксесоари

Могат да се поръчат допълнително:

MA9001                                              pH 1.68 буферен разтвор, 230 мл. бутилка
MA9004 pH 4.01 буферен разтвор, 230 мл. бутилка
MA9006 pH 6.86 буферен разтвор, 230 мл. бутилка
MA9007 pH 7.01 буферен разтвор, 230 мл. бутилка
MA9009 pH 9.18 буферен разтвор, 230 мл. бутилка
MA9010 pH 10.01 буферен разтвор, 230 мл. бутилка
MA9012 Електролитен разтвор за презареждане на рН-електрод, 230 мл. бутилка
MA9060 12880 µS/cm калибриращ разтвор, 230 мл. бутилка
MA9061 1413 µS/cm калибриращ разтвор, 230 мл. бутилка
MA9063 84 µS/cm калибриращ разтвор, 230 мл. бутилка
MA9065 111.8 mS/cm калибриращ разтвор, 230 мл. бутилка
MA9066

100% NaCl калибриращ разтвор, 230 мл. бутилка

MA9069 5000 µS/cm разтвор, 230 мл. бутилка
MA917B/1 Стъклен, презареждащ се рН-електрод, с двойна референтна мембрана (double junction)
MA814DB/1 Комбинирана сонда за проводимост / температура с DIN конектор и 1 м. кабел
MA921B/1 Стъклен, презареждащ се ORP-електрод, с 1 метър кабел и електролитен гел, с двойна референтна мембрана (double junction)
MA831R Tемпературна сонда
MA9350  RS232 конектор с 2 м. кабел
Mi5200 Софтуер