EC / TDS / NaCl / T-метър, Mi306

Цена при запитване

Описание

Арт.№ Mi306

Професионален портативен автоматичен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост от 0 до 500 mS/cm), солесъдържание (TDS от 0 до 400 g/l), натриев хлорид (NaCl) и температура от -20 до 120°С. Уредът автоматично избира най-високата резолюция според изследваната проба. Функцията Auto Endpoint (HOLD) автоматично замразява дисплея при достигане на стабилна стойност. Функцията BEPS автоматично изключва уредът, при нисък волтаж на батерията, за да се предотвратят грешки.

Измерените данни могат да бъдат прехвърлени на компютър през RS232 порт.

LCD екранът показва едновременно измерената стойност за проводимост и температурата.

Доставя се заедно с твърдо куфарче, PC софтуер Mi5200, MA814D/1 кондуктометрична сонда, RS232 кабел с 2 метра дължина, 9V батерия и разтвор за калибриране MA9060.

 

Характеристики

EC обхват

0.00 … 29.99 µS/cm; 30.0 … 299.9 µS/cm; 300 … 2999 µS/cm; 3.00 … 29.99 mS/cm; 30.0 … 200.0 mS/cm; до 500.0 mS/cm

TDS обхват

0.00 … 14.99 mg/l (ppm); 15.0 … 149.9 mg/l (ppm); 150 … 1499 mg/l (ppm); 1.5 … 14.99 g/l (ppt); 15.0 … 100.0 g/l (ppt); до 400.0 g/l TDS (с 0.80 фактор)

NaCl обхват

0.0 … 400.0%

Темп. обхват

-20.0 … 60.0°C

EC резолюция

0.01 µS/cm (0.00 … 29.99 µS/cm); 0.1 µS/cm (30.0 … 299.9 µS/cm); 1 µS/cm (300 … 2999 µS/cm); 0.01 mS/cm (3.00 … 29.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (над 30.0 mS/cm)

TDS резолюция

0.01 mg/L (0.00 … 14.99 mg/l); 0.1 mg/l (15.0 … 149.9 mg/l); 1 mg/l (150 … 1499 mg/l); 0.01 g/l (1.50 … 14.99 g/l); 0.1 g/l (над 15.0 g/l)

NaCl резолюция

0.1%

Темп. резолюция

0.1°C

EC точност

±1% от измереното  ±(0.05 µS/cm или 1 деление)

TDS точност

±1% от измереното  ±(0.03 mg/l или 1 деление)

NaCl точност

±1% от измереното

Темп. точност

±0.4°C

EC типично EMC отклонение

±1 от измереното

TDS типично EMC отклонение

±1% от измереното

NaCl типично EMC отклонение

±1 от измереното

Темп. типично EMC отклонение

±0.1°C

Вътрешна памет

До 250 измервания (записването става ръчно или автоматично)

PC интерфейс

През RS232 порт

EC калибриране

1 точка със 7 запаметени стандартни разтвори: 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5000 µS/cm, 80000 µS/cm, 111800 µS/cm

NaCl калибриране

1 точка, с MA9066 разтвор за калибриране (опция)

Темпкомпенсация

Автоматично или ръчно от 0.0 до 60.0°C (може да се деактивира)

Темп. коефициент

Избираем от 0.00 до 6.00%/°C (само за EC и TDS);

1.90%/°C по подразбиране

TDS фактор

0.40 до 0.80 (стойността по подразбиране е 0.50)

Референтна температура 20 или 25°С

Сонда

MA814D/1, ЕС сонда с вграден температурен датчик, 1 м. кабел

Автоматични изключване

След 5 минути бездействие (може да се деактивира)

Захранване

1 x 9V (включена);  Приблизително 100 часа работа

Работни условия

Темп.: 0 до 50°C / 32 до 122°F;  Влага: max RH 100%

Размери

200 × 85 × 50 мм.

Тегло

260 гр.