Разтвори и реагенти

Разтвор за почистване на електроди (230 мл.) 28.20 лв. Разтвор за съхраняване на електроди (230 мл.) 28.20 лв. Разтвор за почистване на електроди (20 мл.) 2.40 лв. Калибриращ разтвор за ORP (200-275 mV) 36.00 лв. Електролитен разтвор за оксиметри 66.00 лв. pH 10.01 калибриращ разтвор 2.40 лв.