Фотометри

Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 Цена при запитване Фотометър за желязо, Mi408 Цена при запитване Фотометър за амоняк, Mi407 Цена при запитване Фотометър за общ и свободен хлор, Mi404 Цена при запитване Мини фотометър за желязо, MW14 168.00 лв. Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40 лв. Мини фотометър за фосфати, MW12 168.00 лв. Мини фотометър за общ хлор, MW11 Цена при запитване Мини фотометър за свободен хлор, MW10 168.00 лв.