Фотометри

Фотометър за общ и свободен хлор, Mi404 612.00 лв. Фотометър за амоняк, Mi407 612.00 лв. Фотометър за желязо, Mi408 612.00 лв. Фотометър за рН, общ и свободен хлор, Mi411 749.40 лв. Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват), Mi413 612.00 лв. Мини фотометър за свободен хлор, MW10 168.00 лв. Мини фотометър за фосфати, MW12 168.00 лв. Мини фотометър за желязо, MW14 168.00 лв. Мини фотометър за общ хлор, MW11 Цена при запитване